Inställda kongresser orsakar miljontapp för Gävles näringsliv: “Helt avgörande”


Under våren var det många kongresser som blev inställda i Gävle kommun. Gävle Convention Bureau, som tillhör Näringslivsenheten i kommunen, uppger att 17 större möten blev inställda och cirka 4 500 deltagare drabbades. Men många har lyckats bli ombokade till ett senare år.

– Ett stort antal av dessa har vi lyckats flytta ett eller ett par år framöver. Vi har tagit en aktiv roll för att försöka hitta nya möjligheter tillsammans med aktörerna. Flera av anläggningarna erbjuder exempelvis kostnadsfri avbokning vid ombokning för att hjälpa kunden, säger Zandra Lewerentz, projektledare på Gävle Convention Bureau.

De förväntar sig en tuff höst eftersom restriktionerna om max 50 personer på allmänna sammankomster finns kvar, även om företagskongresser inte räknas dit.

– Många föreningar och organisationer diskuterar möjligheterna att ses på fler ställen i Sverige för att minimera resande och minska antalet deltagare. Det kommer samtidigt efterfrågas digitala lösningar som alternativ till fysiska möten, och även så kallade hybridmöten, där några av deltagarna är på plats men merparten ringer in via en teknisk plattform,säger Zandra Lewerentz.

Antagligen kommer det ta tid innan någon vågar att planera stora kongresser.

– Vår roll som Convention Bureau är viktigare än någonsin för att rusta för framtiden. Ledtiderna är långa och det handlar om att tänka flera år framåt i tiden redan nu. Det är helt avgörande för en stad av Gävles storlek att ha ett jämt inflöde av kongresser och konferenser, säger Zandra Lewerentz och fortsätter:

– Det bidrar till att allt annat snurrar såsom för handel, restauranger, teknikleverantörer, hotell och transporter. Det får följdverkningar för all infrastruktur. Dessutom är kongresser ett verktyg för att positionera Gävle inom olika yrkes- och ämnesområden samt som destination. Det skapar tillväxt, nya jobb och är även ett verktyg för kompetensutveckling.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar