Drygt 600 svenska fall utreds i den chilenska utredningen: “Handlar om organiserad barnhandel”


2016 öppnades en brottsutredning om illegala adoptioner i Chile eftersom misstankar väckts om systematisk handel med barn. Till en början handlade det om ett fåtal inhemska fall. Men så växte härvan.

– 2018 tillsattes domare Mario Carozza, som har stor erfarenhet av brott mot mänskliga rättigheter, som ansvarig för utredningen. De startade med 500 fall. Vid årets slut var man uppe i 10 000 fall och man tror att handlar om minst 10 000 fall till världen över, säger Claes Lindholm.

LÄS OCKSÅ: Iris trodde att hon adopterats – fortfarande folkbokförd i Chile: “Mina syskon har letat efter mig i alla år”

Det man såg, säger han, var att det vuxit upp korrupta nätverk med bland annat socialarbetare, sjukhuspersonal och domare, att det uppstått en illegal adoptionsindustri.

Han är själv ett av de så kallade stulna barnen. Hans fall har flera likheter med Iris fall. Det är samma adoptionshandläggare och domare, en liknande, påhittad historia om att han övergetts av sin biologiska mamma vid en busshållplats och samma orter. Även han är fortfarande folkbokförd i Chile.

– Alla vi stulna barn har dubbla medborgarskap. Att det ofta handlar om just det här geografiska området kan bero på att det är ett väldigt fattigt område där det är lätt att hitta utsatta barn och mödrar. Det har varit socialarbetare som scannat av området; hållit koll på gravida och sjukhus där barn har fötts. I vissa fall har barn dödförklarats på BB och sedan sålts.

Han säger att adoptionerna förvisso gett en del barn bättre liv än de hade haft i Chile, men att människor i båda ändarna utnyttjats i barnhandeln.

– Både den första familjen och adoptivföräldrarna blir ju förda bakom ljuset. Ofta handlar det om att väldigt fattiga eller utsatta människor i ena änden och människor med en blind barnlängtan i den andra utnyttjas. Och sedan längre fram, när det här kommer fram, blir det ett trauma för den som adopterats. För mig var det enormt mycket känslor, som jag var helt oförberedd på. Men det förklarade också en del om mig själv och hur jag hanterat relationer.

Han har hittat sin biologiska mamma och hälsat på henne två gånger. Nu bygger han på sin gymnasiespanska för att kunna prata mer med henne och sin återfunna syster och hennes familj.

Han vill att Sverige tillsätter en utredning, kopplad till den i Chile om hur svenska medborgare och svenska organisationer agerat.

– Chileadoption driver det här jättehårt och frågan har varit upp både i socialutskottet och regeringen. Vi vill att någon krävs på ansvar. Och jag tror inte att det här bara händer i Chile.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar