Bildts utspel om Israel cyniskt och okunnigt


DEBATT. En stor katastrof drabbar Libanon. Inom endast några minuter står Israel redo med ett erbjudande om omedelbar och omfattande katastrofhjälp.

Den före detta politikern Carl Bildt reagerar på erbjudandet genom att på Twitter publicera en cynisk kommentar: 

”Det enda uppmuntrande i denna katastrof i Libanon är att till och med Israel har varit snabba att erbjuda humanitärt bistånd”.

https://twitter.com/carlbildt/status/1290735149148180483

En reaktion som på ett slående sätt speglar bristande kunskap och insikt i fråga om Israels unika roll när det gällt att genom åren erbjuda akut bistånd till en mängd längder som drabbats av svåra nationella katastrofer.

Israels erbjudande att komma det libanesiska folket till hjälp i dessa ytterst svåra tider utgör i själva verket en fortsättning på en mångårig och väletablerad tradition. 

Utöver den rena katastrofhjälpen har emellertid Israel en lång tradition av internationellt biståndsarbete, som började redan under sent 50-tal

Indien, Haiti, Japan, Filippinerna, Turkiet och Nepal är bara några av de länder till vilka Israel varit bland de första att sända team för akut katastrofhjälp i spåren av svåra naturkatastrofer.

En del av dessa israeliska katastrofteam har anlänt till de drabbade länderna mindre än 24 timmar efter det att katastroferna ägt rum.

Dessa insatsteam har inkluderat läkare, fältsjukhus, medicinsk och teknisk utrustning bland mycket annat.

Lång tradition

Utöver den rena katastrofhjälpen har emellertid Israel en lång tradition av internationellt biståndsarbete, som började redan under sent 50-tal.

Det var Israels legendariska tidigare utrikesminister och senare premiärminister Golda Meir som redan år 1958 föreslog att Israel skulle bistå andra nationer i de utmaningar de stod inför genom att göra dem delaktiga av den teknik och det know-how som Israel självt nyttjade som en del av utvecklingsarbetet i det egna landet.

Således är det i år 62 år sedan som Israels statliga myndighet för internationellt utvecklingssamarbete – MASHAV – grundades.

Nedbantad byråkrati

MASHAV är en liten men mycket effektiv organisation med stort genomslag. Man arbetar med en relativt blygsam budget och med en mycket nedbantad byråkrati.

Det är i sådan form man strävar mot att uppnå de egna huvudmålen – att stärka och understödja behövande individer och grupper genom att ge tillgång till kunskap, teknik och expertis med målsättningen att uppnå en hållbar utveckling och förändring till det bättre.

MASHAV arbetar huvudsakligen genom att inbjuda internationella deltagare till fortbildningskurser och yrkesinriktade utbildningsprogram men också genom att stå värd för gästande delegationer från olika länder och inom olika områden.

Framstående experter

Utöver allt detta, sänder Israel kontinuerligt ut sina mest framstående experter på internationella uppdrag för att på plats genomföra så väl kortare som längre fortbildningsprogram samt expertkonsultationer av olika slag.

MASHAV har också etablerat högt specialiserade utbildningscentra för jordbruk och yrkeskunnande i en rad olika länder.

Det faktum att MASHAV är en liten men effektiv och flexibel organisation möjliggör en anpassning av dess arbete till de specifika behoven och önskemålen i varje land.

Fokus för arbetet ligger på sektorer där Israel i hög grad ackumulerat expertis och komparativa fördelar: livsmedelssäkerhet och jordbruk, utbildning för alla, medicin och offentlig hälsa, innovation och entreprenörskap liksom jämställdhet och ett stärkande av kvinnors ställning.

Effektiva åtgärder

Israel står årligen värd för tusentals personer som kommer från hela världen för att ta del av såväl banbrytande tekniskt kunnande som de omfattande erfarenheterna av internationellt utvecklingsarbete i stort.

Därutöver har Israel samarbetsavtal med ett antal andra givarländer där man samarbetar för att bistå tredje land – exempelvis tysk-israeliskt biståndssamarbete i Kamerun och samarbete med USA kring utvecklingsfrågor i Etiopien.

Även om Israel inte är en gigant inom internationellt utvecklingsarbete som Sverige så har man med hjälp av små men effektiva och professionella utvecklingsprojekt lyckats uppnå omfattande och viktiga resultat i en rad länder och förbättra hälsa, utbildning och livskvalitet för ett betydande antal människor världen över.

Av Ilan Ben-Dov

Israels Sverigeambassadör

 

LÄS MER: Israelpolitiken är skadlig och behöver omprövas
LÄS MER: SSU svartmålar den judiska staten
LÄS MER: Ni som kritiserar Israel har glömt det uppenbara

expressen

Related posts

lämna en kommentar