Högern tävlar om vem som är mest sosse


DEBATT. I länder där det sociala skyddsnätet är svagt och segregationen är stor, exempelvis i USA och Brasilien, är nu smittspridningen bortom kontroll. När arbetare som inte kan jobba hemifrån går till jobbet trots symptom för att de inte vill riskera sin försörjning så ökar risken för omfattande smittspridning. 

Vi har också sett att spridningen av viruset varit som störst i fattiga områden med stor trångboddhet.

De relativt höga dödstalen i Sverige har berott på brister inom äldreomsorgen. Över 90 procent av alla som dog i covid-19 i Sverige var 70 år eller äldre. Nära hälften av dem bodde på äldreboende, var fjärde hade hemtjänst.

Personalens arbetsvillkor

En granskning av Sveriges Radio visar att de äldreboenden som haft mest timpersonal också varit de som drabbats hårdast. Antagligen beror detta på att personal gått till jobbet trots symptom eftersom man inte vill riskera sin försörjning. 

Borgerliga partier runtom i Sveriges kommuner – inte minst i Stockholm och Göteborg där smittspridningen och avlidna inom äldreomsorgen varit störst – har motsatt sig krav på rätt till heltid och trygga anställningar. Det har uppenbarligen gjort äldreomsorgen illa rustad inför en pandemi. 

På nationell nivå har M och KD ständigt krävt nya kostsamma åtgärder från regeringen. Företagen ska ha miljardregn, riskgrupper ska ha sjukpenning och testningen ska utökas rekordsnabbt.

Nej, vi har inte råd med era skattesänkningar. De allra rikaste kommer faktiskt behöva bidra mer till välfärden.

Det är naturligtvis bra åtgärder som regeringen också genomfört. Men man undrar: hur hade de finansierat allt detta om de suttit i regeringsställning? Ett smakprov på det såg vi i december 2018 då de drev igenom skattesänkningar på 20 miljarder i Sveriges riksdag samtidigt som de skar ner på anslagen till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 

På samma sätt är det ironiskt att borgerligheten under krisens gång velat se förstärkningar av sjukförsäkringen när de under sina år vid regeringsmakten urholkat densamma.

Vi välkomnar visserligen att högern numera tävlar i vilka som är mest sossar men tvivlar på att det håller i sig även efter krisen. Andra självklarheter som S tjatat om i åratal är vikten av en stark a-kassa och medlemskap i facket – saker som först när det blir kris plötsligt omfamnas av de flesta.

De rikaste måste bidra mer

Det är uppenbart att det krävs investeringar i ett starkare samhälle framför skattesänkningar och privatiseringar för att klara framtida pandemier. 

Statliga beredskapslager med skyddsutrustning behöver byggas upp. Personalen inom vård och omsorg behöver bättre villkor och högre löner. Socialförsäkringarna behöver stärkas. Trångboddheten behöver byggas bort. Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas. 

Allt detta är klassisk socialdemokratisk politik som kräver resurser. Men då måste också S våga ta konflikten mot borgerligheten och säga: 

Nej, vi har inte råd med era skattesänkningar. De allra rikaste kommer faktiskt behöva bidra mer till välfärden. 

Om de vägrar – kalla till extra val. Vi knackar gärna dörr och frågar vad svenska folket vill ha: Investeringar i ett starkare samhälle där vi hjälps åt eller fler skattesänkningar och privatiseringar där var och en lämnas åt sitt öde?

 

Av Pavlos Cavelier Bizas

Styrelseledamot SSU Uppland och Socialdemokraterna i Uppsala

Nils Dahlgren

Distriktsordförande SSU Uppland

Elsa Alm

Redaktör tankesmedjan Tiden

 

LÄS MER: Konflikten med M kan inte bli tydligare
LÄS MER: Inse att januariavtalet är överspelat, Löfven
LÄS MER: Ojämlikheten har burit in smittan på äldreboendenaexpressen

Related posts

lämna en kommentar