Debatt: SD – I Sverige ska människor kunna känna sig trygga!


Förra torsdagen sköts en 20 årig man i Gävle, en händelse som ser ut att ha kopplingar kring de kriminella nätverken. Sverigedemokraterna har påtalat behovet länge, att verka för ett Sverige där människor ska kunna känna sig trygga – oavsett plats och tid på dygnet. Ett land byggt på lojalitet, solidaritet och tillit gentemot varandra.

Under rådande pandemi har våldet i offentlig miljö ökat i region Gävleborg jämfört med resten av polisområde Mitt. Det är framförallt kriminella grupperingar som ligger bakom ökningen. Sverige befinner sig just nu i ett nationellt krisläge i och med den rådande pandemin, vilket gör det hela än mer oacceptabelt. Att brottsligheten ökar i just vår region, medan den minskar runtom, visar på att för lite har gjorts och alldeles för sent från den styrande Socialdemokratiska majoriteten.

Verkligheten är en annan än vad Socialdemokraterna vill se den som. Vi har under ett antal år sett hur våldskapitalet ökat och benägenheten att begå allt grövre våldsbrott ökat. För ett par år sedan valde kriminella nätverk att skjuta en person i benen, detta för att vid eventuell dom, så skulle påföljden bli grov misshandel istället för försök till mord. Idag har man passerat den gränsen med råge och kriminella skjuter i högre grad ihjäl varandra och till och med spränger i vanliga bostadsområden, där barn ligger och sover. Man har ett utökat behov av att markera sin egen farlighetsgrad.

Hur har det blivit så här? Det handlar oftast om kriminella nätverk som vill markera sina områden och säljkrets på narkotikamarknaden. Den stora migrationen till Sverige har medfört grov kriminell verksamhet, ofta baserad på etnisk eller kulturell tillhörighet, där fler aktörer kämpar om samma kriminella marknad.

I Gävle gör Sverigedemokraterna vad vi kan för att minska brottsligheten. Vi prioriterar det förebyggande arbetet, förstärker insatser för dem med psykisk ohälsa och för dem med missbruksproblematik. Det är viktigt, men vi behöver även mer direkta åtgärder. Kommunen och privata fastighetsägare behöver arbeta tillsammans med trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden och i offentliga miljöer. Genom arbete med den fysiska miljön, kameraövervakning och ordningsvakter. På nationell nivå har SD budgeterat för kraftfulla satsningar inom rättsväsendet, straffskärpningar och införande av nya metoder för att underlätta polisens arbete.

Nu krävs krafttag i det trygghetsskapande- och brottsbekämpande arbetet. Sverigedemokraterna har under många år legat i framkant på detta område för att vi vågar se verkligheten, vi räds inte agera och vi har politik för att göra skillnad!

Roger Hedlund (SD)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

Mattias Eriksson Falk (SD)

Oppositionsråd Gävle kommun

Wanja Delén (SD)

Oppositionsråd Gävle kommunarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar