“Så här vi måste jobba i framtiden”


När coronapandemin drog in över Gävleborg i mars organiserade hälsocentralerna om sig för att kunna hantera de många misstänkt smittade patienterna på ett bra sätt.

Särskilda luftvägsslussar etablerades dit patienter med förkylningsbesvär eller andra symtom på covid-19 styrdes. På så sätt kunde man undvika att “vanliga” patienter beblandades med misstänkt covidsmittade.

Nu har pandemin börjat klinga av och smittspridningen dämpats. Men de speciallösningar som infördes vid hälsocentralerna i våras kommer att finnas kvar även under hösten.

Patienter som vänder sig till vården med luftvägsbesvär kommer även fortsättningsvis styras till de etablerade luftvägsmottagningarna. I Gävle finns de på följande hälsocentraler:

Södertulls hälsocentral – luftvägsmottagning för patienter vid Region Gävleborgs hälsocentraler.

City – luftvägsmottagning för patienter vid Praktikertjänsts hälsocentraler.

Capio Bomhus – luftvägsmottagning för patienter vid Capios hälsocentraler.

– Det kommer att fungera så här fram till i februari nästa år. Då räknar vi med att alla hälsocentraler i Gävle ska ha skapat egna separata flöden för luftvägspatienter och kan börja ta emot alla patienter igen, säger Susanna Björklund.

Även om coronasmittan tycks vara på väg att ebba ut finns fortsatt behov av att separera patienter med luftvägssymtom från andra patienter. Det är något vården lärt sig under pandemin.

– Det är så vi måste jobba i framtiden, konstaterar Susanna Björklund.

Under pandemin har primärvården i Gävle stuvat om i sin verksamhet på flera sätt. Gävle Strands hälsocentral har gjorts om till en kommunsamverkande hälsocentral som varit inriktad mot äldreboendena. De ordinarie patienterna har hänvisats till Sätra hälsocentral. Södertulls hälsocentral har på grund av sin luftvägsmottagning hänvisat sina ordinarie patienter till Andersbergs hälsocentral. I båda fallen återställs ordningen nu efter sommaren och patienterna kan återvända till sin hemcentral.

Susanna Björklund hoppas att patienter överlag nu hittar tillbaka till sina hälsocentraler. Under pandemin har besöken gått ned. Folk har varit rädda för att störa och för att bli smittade.

– Ingen behöver vara rädd. Vi tar hand om patienterna på ett säkert sätt. Vi har haft säkra flöden hela tiden. Nu jobbar personalen dessutom med visir i patientnära vård. Så är man bekymrad över sin hälsa eller har man symtom på allvarlig sjukdom eller blivit sämre i sin kroniska sjukdom så ska man inte tveka utan söka kontakt med oss, säger Susanna Björklund.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar