RF:s ordförande orolig över besked kring stöd för hösten


Det var i mitten på juni som över 3000 föreningar fick ta del av regeringens stödpaket på 500 miljoner avsatt till idrottsrörelsen, fördelade av Riksidrottsförbundet. Pengarna skulle kompensera för föreningarnas uteblivna intäkter perioden 12 mars till 30 juni. 

Nu väcks oro vad som väntar det tredje kvartalet där det ännu inte kommunicerats något om ett liknade stödpaket från regeringen. 

– Jag tycker att det är tråkigt. Vi skickade en skrivelse där vi sa att när vi tittar på hur det ser ut tredje kvartalet och att det då ser ut ungefär som för andra kvartalet. Det är lite andra sporter, men det rör sig om ungefär 1,3 miljarder. Förra gången fick vi 500 miljoner, vi inser att det inte kan kompensera allt fullt ut, men det var det vi skrev och bad om även för tredje kvartalet, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. 

”Uppenbara risken”

Björn Eriksson är bekymrad över konsekvenserna som det kan få för idrottsföreningarna i höst. Dels menar han att föreningarna inte kommer att kunna delta i de politiska samtal som rör deras framtid om de själva går på knäna, men han är också orolig för idrottsrörelsen i utsatta områden. 

– Idrotten kommer naturligtvis att överleva delvis i de områden med hög levnadsstandard och där man kan genomföra kraftiga avgiftshöjningar och annat. Men det blir andra effekter i segregerade områden och områden som redan är utsatta, precis de ställena där idrottsrörelsen ska hjälpa till. Den uppenbara risken är avgiftshöjningar och minskad medverkan. 

Han berättar att han fått en indikation på att frågan kan komma att tas upp i mitten av augusti tillsammans med andra åtgärder efter att han senast hörde av sig. 

– Jag fick höra att man skulle titta på alla åtgärder som permitteringar och skattefrågor samlat. Då har jag svarat idrottsministern och andra politiker att jag kan förstå om man tycker att det är svårt att komma med en siffra men jag hade uppskattat om de kommit en indikation innan man gick på semester. Jag vet hur det slits runtom i klubbarna. expressen

Related posts

lämna en kommentar