“Beredda att gå snabbt fram”


Under 2019 genomförde Fortifikationsverket, FV, en större kartläggning av det gamla militära övningsområdet vid Kungsbäck. Resultatet blev att man kunde friklassa ungefär halva området som totalt mäter 400 hektar. Det innebär att 200 hektar inte längre räknas som belastat av gammal ammunition och att området därmed är ett steg närmare att kunna bebyggas.

– Vi har en avsiktsförklaring med Gävle kommun där vi försöker hitta samhällsnyttig markanvändning. Kommunens idéer och planer styr våra kommande åtgärder. Beroende på vilken verksamhet man vill använda marken till behöver vi även reducera resterande 200 hektar, säger Patrik Blomander, projektledare från Fortifikationsverket.

Enligt Lars Wedlin, planeringschef på kommunen, innebär myndighetens friklassning att det kan gå att bygga en ny stadsdel i området.

– Jag tänker mig att det fortfarande krävs en del undersökningar men i princip innebär det här att marken skulle kunna överföras till oss. Vi är väldigt intresserade av att komma över området som skulle kunna vara en viktig byggsten i det framtida Gävlebygget. Jag ser däremot inte framför mig att vi kommer kunna börja bygga där förrän omkring 2050, säger Lars Wedlin.

► Snart kan gamla militärområdet i Gävle rensas från granater – och fyllas med bostäder

Före på tur står flera andra bostadsprojekt till exempel på Näringen och Godisfabriken på Brynäs. Det gamla övningsfältet på Kungsbäck ligger på den västra sidan om E4 där närmaste bostadsområde är Allmänninge by i Valbo. Skulle det bli en ny stadsdel där ligger det alltså långt fram i tiden.

– De andra projekten ligger mer centrumnära och vi har sagt att de projekt som är i planering eller pågår öster om E4 egentligen behöver bli klara innan det känns rimligt att ta steget över till andra sidan om E4.

Nästa steg i samarbetet mellan Fortifikationsverket och kommunen är dels att komma överens om marken ska köpas upp av kommunen samt vad FV:s nästa steg i området är.

– Antingen går vi vidare och sanerar resterande 200 hektar eller så får de kvarstå som ett gammalt skjutfält som bevaras och skyddas. Vi behöver föra diskussion kring vad det kan kosta att sanera den biten. Är det rimligt att ens på lång sikt kunna planera byggen där eller ska man göra det till ett strövområde.

– Vi är beredda att gå fram ganska snabbt för att köpa marken, men därifrån till bebyggelse i området ligger ganska långt fram i tiden. Men jag hoppas vi kommer en bra bit på vägen i förhandlingarna under hösten.

Markaffären skulle förmodligen även behöva gå igenom ett fullmäktigemöte för att kunna genomföras.

– Det förs diskussioner internt och politikerna informeras men det är ingen fråga som varit uppe till något beslut ännu. Den dagen det ska tas beslut kommer det handla om att underteckna ett avtal, säger Lars Wedlin.

► Bland bomber och granater – nu rensas gamla skjutfältet i Kungsbäck på ammunitionarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar