Rusta upp fördärvade små vattendrag


Vad är då regeringens åtgärd för att dämpa den arbetslöshet som bara delvis är en följd av covid -19? Sittande regering har hittills endast utlovat, mera stöd i form av lån och bidrag till näringsidkare.

När nu landet förespås få hög arbetslöshet och friställd arbetskraft borde regeringens i stället ha valt statliga skatte – återinvesteringar som förbättrar miljön och samtidigt skapar många arbetstillfällen ute i landet.

En livsviktig miljöförbättring vore upprustning av fördärvade små vattendrag så att vandrande lekfisk återigen når sina fortplantningsplatser i strömmande syrerikt vatten vilket också är nödvändigt för att Östersjöns rödlistade fiskar och döda bottnar återigen skall väckas till liv.

Inventeringen 2008 visade att det finns drygt 1571 små vattenkraftverk i Sveriges mindre åar och älvar, många inte ens i drift, anläggningar som hindra laxfiskar och andra vattenlevande varelser att reproducera sig.

Som vuxna återvänder i första hand alla laxfiskarter till haven och är en betydande föda för människor runt Östersjön och bottenhaven.

Genom åren har vattenkraften tillfört statskassan 1000-tals skattemiljarder och fortfarande tillför vattenkraften fabulösa belopp till statskassan varje år.

För skams skull måste väl rimligen staten med nationella skattemedel återinvestera skattekronor till vattenfallskommunernas befolkning som dämdes över av staten och sedan lämnades i sticket när Europas största miljöbrott någonsin tilläts, genomfördes och pågår.

Kompetensen att restaurera mindre vattendrag finns redan på plats i form av otaliga fiskevårdsområden. Tilldela nu dessa ideellt arbetande medlemmar resurser att återställa de små livsviktiga vattenflödena under den närmaste tio års perioden.

Sören Molanderarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar