“Kan vara det bästa beskedet”


Den positiva tendensen när det gäller spridningen av coronaviruset håller i sig i Gävleborg. Allt färre av dem som testar sig för covid-19 har sjukdomen.

– När vi började med egenprovtagningen i juni var det 20 procent av de provtagna som hade infektionen. Sedan dess har det sjunkit successivt. Den senaste tiden har endast två procent av proven varit positiva, säger Lars Wesslén, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Gävleborg.

Det är uppenbart att den samhällssmitta som under våren och försommaren varit etablerad i länet nu är på väg att släppa. Det märks på flera sätt, inte minst inom hälso- och sjukvården där belastningen minskat kraftigt. Just nu vårdas fem patienter inneliggande på sjukhusen i länet för covid-19. När läget var som värst i april låg över 60 covid-patienter inlagda.

Lars Wesslén kan inte se något tecken på att den positiva trenden ska brytas.

– Nej, men ute i Europa har man fått trendbrott, där har spridningen plötsligt ökat igen. Så vi får inte slappna av. Hur det går här avgörs av hur vi uppför oss.

Om smittan nu avtagit så mycket – finns det någon anledning att gå och testa sig?

– Ja, har man symtom ska man göra det. Det tycker jag. Då får du ju reda på om du har covid eller inte. Och har du covid så kan det ju vara det bästa besked du kan få. Då vet du att du säkert blir smittfrj inom två veckor och blir immun mot sjukdomen åtminstone ett halvår framåt, förmodligen ännu längre, säger Lars Wesslén.

Hittills har totalt 27 771 covid-19-prover tagits i Gävleborg. Av dem har 3021 varit positiva.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar