Sluta gnäll och skaffa en egen klimatpolitik


REPLIK. Inte ett enda förslag presenteras i Moderaternas debattartikel, i stället lägger de all sin kraft på att gnälla på vad Miljöpartiet gör för att minska utsläppen.

Låt oss bemöta argumenten:

 1. Energipolitiken

M lyfter kärnkraften som klimatkrisens lösning utan att precisera vad de själva vill. Det finns inget beslut som hindrar företag att bygga nya reaktorer, kruxet är att ny kärnkraft är världens dyraste sätt att producera el. 

Den är inte konkurrenskraftig. Vill M på ett planekonomiskt sätt att staten, det vill säga skattebetalarna, ska ta notan? Och varför, när förnybart är så mycket billigare och säkrare? 

2. Höghastighetstågen 

M vill inte satsa på moderna tågförbindelser trots att det behövs för att kunna resa klimatsmart, minska flygandet och skapa mer plats åt gods på järnvägen. 

I Frankrike, Spanien, Tyskland och Italien har höghastighetstågen helt tagit över flygets roll på vissa sträckor. Men i Sverige vill M att vi ska tuffa fram på hundraåriga stambanor i hundra år till. 

3. Arlanda

Låt flygresandet öka och bygg ut Arlanda, menar M, som vill prioritera ekonomin och sätter sin tilltro till grönt flygbränsle. Problemet är att det i dag inte finns någon teknik för att radikalt minska utsläppen från flygandet. 

Med deras politik kommer flyget inom kort att sluka hela Sveriges klimatbudget. Till och med SAS har högre ambitioner än M. 

4. Skatterna och subventionerna 

M rabblar upp klimatskatter som de tycker illa om – utan att presentera alternativ. Partiet säger sig stå bakom idén om grön skatteväxling men i handling gör de tvärtom och vill sänka skatten på fossila drivmedel.

5. Företagsklimatet

Slutligen ondgör sig M över att regeringen ska pröva om Preems klimatskadliga utbyggnad i Lysekil kan tillåtas. Vi kan anta att de tycker att det är okej att företaget ökar utsläppen med en miljon ton koldioxid per år. 

Hur ska M kompensera för det? Inga besked.

Klimatskadligt parti

Regeringens klimatpolitik, som minskar utsläppen rejält, består av skatter, lagstiftning och stöd. Det mesta av detta är M emot. 

När de sist hade makten över miljö- och klimatbudgeten så ägnade de sig åt en massiv nedskärningspolitik. Krisen är inte ett nationellt problem utan behöver lösas inom EU och på global nivå, hette det. 

Men även detta är tomma ord då M avsatte kaffepengar till internationella åtgärder och kraftigt kapade klimatbiståndet. Inte nog med det, de röstade även precis nej till europeiska klimattullar i EU-budgetförhandlingen.

Faktum kvarstår. Moderaterna är just nu – möjligen efter SD – Sveriges mest klimatskadliga parti.

 

Av Lorentz Tovatt (MP)

Klimatpolitisk talesperson 

Emma Berginger (MP)

Trafikpolitisk talesperson

Amanda Palmstierna (MP)

Näringspolitisk talesperson 

 

LÄS MER: Moderaterna: Fem fel med Miljöpartiets klimatpolitik
LÄS MER: M:s klimatpolitik är ett luftslott
LÄS MER: MP:s ineffektivitet är förödande för Sverigeexpressen

Related posts

lämna en kommentar