Kreativa förslaget för att fixa kommunens kassa ekonomi – gå ihop med Gävle: “Sparar otroligt mycket pengar”


Bakom tankarna på en sammanslagning är de stora back i budgeten som kommunen gjort de senaste åren. 2020 pekar prognosen exempelvis mot 22 miljoner kronor minus i stället för budgeterade fem plus.

Förslaget om att utreda ett samgående med Gävle förde Kommunens Väl fram i sitt budgetförslag för 2021.

– Vi som är en liten kommun säger hela tiden att vi inte klarar av att sköra data själva, inte lönehantering, inte vatten, inte sophantering. Det är massor med grejer som vi inte klarar själva, säger Torbjörn Lövgren, en av partiets två gruppledare.

Torbjörn Löfgren menar att de samarbeten som man i dag har med Gävle och Tierp inte ger tillräcklig ekonomisk effekt.

– Skulle vi gå ihop med Gävle kommer massor med tjänster att försvinna som kommunchef , socialchef och en massa andra tjänster. För Älvkarleby kommun är egentligen inte större än stadsdelen Sätra i Gävle.

Så det vore ett sätt att spara pengar på tjänster menar du?

– Ja, man skulle spara mycket pengar, otroligt mycket pengar. Och det kommer till syvende och sist att gynna nuvarande kommuns invånare.

Varför just Gävle och inte Tierp i ert förslag?

– Vi ligger närmare Gävle geografiskt, svarar Torbjörn Löfgren och avser avstånden mellan kommunhusen.

Finns det några fler orsaker?

– Ja, det finns ju mer resurser i Gävle. Titta bland annat på det här med bygglov vi har ju hjälp från Gävle med GIS (kartor och geografisk information; reds anmärkning). Vi har också hjälp med alkoholtillstånd därifrån.

Men om man vänder på frågan, varför skulle Gävle vilja gå ihop med er?

– Det får en utredning visa. De kan vara på tårna att vilja det då de vill ha vatten från Älvkarleby kommun.

Vad skulle det kunna finnas för nackdelar med att bli en större kommuner?

– Jag ser inga nackdelar med det, jag gör inte det faktiskt. Som många säger “varför ska Gävle bestämma över oss”, vad då bestämma över oss? (skratt)

– Det är många politiker som ser nackdelar, det de kan vara rädda för att att inte få plats i fullmäktige eller en nämnd.

På frågan om en sammanslagning kan urholka demokratin ifrågasätter Torbjörn Löfgren om det inte redan skett i och med den sammanslagning av nämnder som varit.

– Om man tittar på Älvkarleby kommun så har man sänkt antalet ledamöter i nämnder och slagit ihop nämnder. Visserligen gick vi tillbaka till två nämnder – skolan och sociala. Det var ett steg i rätt riktning, vi i mitt parti sa att man aldrig skulle ha slagit ihop det där.

– Men sedan har du tekniska nämnden och kultur- och fritid som nu ligger under samhällsbyggnadsnämnden.

Vad det skulle kosta att utreda ett eventuellt samgående med Gävle har han ingen aning om.

– Det får man ta som det blir. Man lär ju sätta sig ned med Gävle kommuns politiker och komma överens om en utredning. Det gjorde man när det gäller vattensamverkan, det gick till och med genom Gästrikerådet som väckte den frågan.

– Vi kan ju väcka frågan själv i fullmäktige och säga att det nu är dags att vi gör en utredning.

Kommunalrådet Marie Pettersson (S) pekar apropå förslaget från Kommunens Väl på att det pågår en statlig utredning angående framtiden för Sveriges kommuner.

– Den är jätteintressant för vi har ju utmaningar i både kommuner och regioner. Och diskussioner om sammanslagningar har ju pågått i decennier.

Hon berättar att man haft en dragning från statligt håll om utredningen där alla gruppledare för partierna i Älvkarleby kommun deltog.

– Där blev det mycket intressanta diskussioner. Vi är inte i det läget i dag att vi aktivt ska gå ihop med en annan kommun, men jag tycker absolut att det är intressant att ha det med sig.

Vad tänker du om skillnaden att gå ihop med Gävle kommun i stället för Tierp kommun?

– Det är i så fall där som man måste fördjupa diskussionerna. I dag drar vi nytta av att tillhöra Region Uppsala och närheten till Gävle. Vi samarbetar åt båda håll. Om det här skulle bli aktuellt måste man göra en fördjupad utredning, för att se vart vi är på väg. Och det här råder det delade meningar om.

Vad kan det finnas för fördelar att var med i en större kommun?

– Att man har ett större skatteunderlag för välfärdsutmaningarna – det som är kommunerna huvuduppdrag skola, vård och omsorg.

– Det finns också fördelar med att vara en mindre kommun. Man har närmare till besluten och kanske mer kontroll på det sättet.

Kommunens Väl pekar på att man kan spara pengar genom att säga upp chefer, som kommunchef och socialchef. Vad tänker du om det?

– Det är möjligt även i dag. Man kan ha gemensamma förvaltningar med andra kommuner. I dag samarbetar vi i förbund och gemensamma nämnder, men möjligheten att dela på förvaltningsuppdrag finns i dag.

– I Uppsala län har vi “Se tillsammans” ett initiativ som kommunerna i länet står bakom. Där utreder vi samarbeten, till exempel inom bygg- och miljö. Detta för att dela på så kallade overheadkostnader.

– Det är inte något som vi håller på att införa, men man skulle kunna ha gemensam skoladministration och liknande.

Kurt Törnblom, gruppledare för SD, sågar helt idén att gå ihop med Gävle.

– Det tycker inte vi om alls. Vi tycker att det är bra att tillhöra Uppsala. Om man blir sjuk är det bra att få åka till Akademiska. Jag tror inte heller att Gävle vill det här och tror att de har frågat förut.

Kurt Törnblom ser inte heller vitsen att gå ihop med Tierps kommun.

– Jag tycker att det är bättre att få bestämma själva.

Clairre Leim, gruppledare för Centerpartiet, säger att man pratat om förslaget inom hennes parti och kommit fram till att man vill tillhöra Uppsala län.

– Därför att vi känner mer samhörighet med kommunerna i Uppsala län, vi jobbar också ihop i kommunerna. Så gillar vi så klart sjukhuset.

– Sedan får man väl se. Det pågår en kommun utredning där man vill ha bort alla småkommuner med 2000-3000 invånare. Dit hör inte vi men norrut finns det kommuner som har så få invånare och då går det inte att bedriva det som man är tvungen enligt lag, säger hon.

Även Roger Petrini, oppositionsråd för Moderaterna, tycker att Älvkarleby ska vända sig mot Tierp snarare än Gävle om man hamnar i ett läge då man inte klarar sig själva.

Jörgen Edsvik, (S), som är ett av flera kommunalråd i Gävle, säger att man i och för sig kan utreda en sammanslagning med Älvkarleby, men att det då behövs en bred förankring för det hela.

– Det måste bygga på att båda parter vill, att det finns ett befolkningsunderlag som tycker det är bra. Annars har det ingen chans att lyckas och är bara ett slöseri med pengar.

Menar du att ni i Gävle kommun skulle gör en undersökning bland kommuninvånarna vad de tycker?

– Det vet jag inte riktigt men vi skulle definitivt ha en diskussion mellan de åtta partierna som representerar den där folkmassan.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar