“Det är många i Flottskärs familjeförening som inte vill ha ett vindkraftverk”


Tidningen har tidigare skrivit om det planerade vindkraftverket i Flottskär på Hållnäshalvön. Nu vill en av medlemmarna i Flottskärs familjeförening berätta hur turerna sett ut inom föreningen och vad många tycker idag:

– Jag har talat med många inom vår förening och de är alla emot ett vindkraftbygge på gårdens ägor, säger Ewa Säfwenberg, medlem i Flottskärs familjeförening.

Ewa Säfwenberg är bosatt i Sollentuna i Stockholm, men har ett fritidsboende i Ängskär. Hon spenderade ofta barndomssomrarna hos farmor och farfar som bodde på Flottskär.

I dag har Flottskärs familjeförening över 300 medlemmar som tillsammans förvaltar en släktgård med anor från 1700-talet. 2010 beslöt den dåvarande styrelsen att teckna arrendeavtal med vindkraftsbolaget Vindströmmen AB. Då gällde det en till tre mindre vindsnurror som skulle resas på föreningens mark.

Enligt Ewa Säfwenberg var styrelsen inte tillräckligt tidiga med att informera medlemmarna i föreningen.

– Det blev aldrig tydligt vad det verkligen handlade om. Vi var nog många som inte förstod vidden av det här, säger hon.

Enligt henne är det många inom föreningen som inte känner till det planerade vindkraftverksbygget trots att det nu gått tio år sedan avtalet tecknades.

– Flera i dagens styrelse är inte längre för ett vindkraftverksbygge, säger hon.

Och tillägger:

– Jag är orolig för djurlivet, och då främst fåglarna. Om det här blir verklighet innebär det ett stort ingrepp på både skog och väg. Dessutom är det viktigt att det inte blir några missförstånd, vi i föreningen vill ju ha en så bra grannsamverkan som möjligt.

Lars Larsson, dåvarande ordförande i Flottskärs familjeförening och idag bosatt i Hässleholm, motiverar beslutet som togs 2010:

– Det var bara runt 100 medlemmar som betalade den årliga medlemsavgiften. Det här blev ett sätt att trygga vår förening rent ekonomiskt.

Han tillägger att syftena även var miljömässiga. Enligt honom är vindkraft en investering för framtiden.

– Det är typiskt Stockholmsturisterna att börja klaga. Det är ingen som tar ansvar i föreningen, säger han.

Han tillägger att när beslutet togs var styrelsen enig och han menar också att man gick ut med gedigen information till alla medlemmar.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar