Covid-smittade äldre vårdades av personal utan skyddsutrustning – anmäls


Totalt gäller det fyra olika händelser som nu anmälts som tillbud till Arbetsmiljöverket. Alla ska ha ägt rum under april månad.

Enligt anmälan ska omsorgsassistenter och undersköterskor ha utfört omvårdnadsarbete samma dag som de berörda vårdtagarna konstaterats vara smittade av covid-19. Omsorgsarbetet har i samtliga fall utförts utan skyddsutrustning, och det är det som nu anmäls som tillbud.

Ingen ur personalen ska ha blivit smittad av covid-19 i samband med att de tagit hand om de smittade vårdtagarna.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar