Så tycker de lokala politikerna om vindkraftsplanerna på Hållnäshalvön


Länsstyrelsen har sagt ja till bygglov flera gånger, men kommunen har sagt nej två. Vindströmmen AB har överklagat kommunfullmäktiges avslag. Vilket ledde till att länsstyrelsen återigen sa ja till bygglov men utan att informera berörda i området.

Mark- och miljödomstolen upphävde därför beslutet och nu förväntas länsstyrelsen göra om och göra rätt.

Men vad tycker de kommunala politikerna i Tierp om frågan?

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet säger nej till vindkraftverket i Flottskär. Medan Moderaterna, Centerpartier, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet är för ett bygge.

Jonas Nyberg som representerar socialdemokraterna i Tierps kommun och berättar varför de röstade emot:

– Den tilltänkta platsen ligger i direkt anslutning till ett naturreservat och är ett rekreationsområde. Det är bakgrunden till att vi då sa nej och att vi säger nej även idag. I den gällande översiktsplanen finns det tre utpekande områden för vindkraftsutbyggnad. Vi förespråkar därför en annan plats än den på Flottskär.

Om länsstyrelsen ger grönt ljus för byggandet av vindkraftverk, vad gör ni då?

– Om man kör på och gör verklighet av planerna så har vi i kommunen en möjlighet att säga vad vi tycker. Min övertygelse är att det kommer prövas vidare. Då kommer det gå vidare till mark-och miljödomstolen i första hand, sen kan det överprövas ytterligare. Det är de stegen som finns innan saken är slutgiltig. Naturligtvis ska sakägarna också få yttra sig.

Jenny Lundström, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och representant för Miljöpartiet, berättar om varför de röstade för:

– Vi ser vindkraft som en hållbar och förnybar källa och utifrån den omfattning och lokalisering som det faktiskt handlar om så är bygget OK enligt den lagstiftning vi har.

Hon tillägger:

– Vi la in ett försiktighetsmått i miljöprövningen. Tyvärr blev det sedan avslag för det förslag som vi förespråkar.

Lundström påpekar även att ärendet pågått allt för länge från det att den första bygglovsansökan inkom från Vindströmmen AB.

–Det finns en skyldighet från både oss i kommunen och länsstyrelsen att faktiskt handlägga ärendet så att man kommer till skott. Att det tar lång tid gynnar ingen part och leder bara till osäkerhet, säger hon.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar