“Kan stoppa smittspridning till patienter”


Under hela coronapandemin har vårdpersonalen i Gävleborg kunnat arbeta utan munskydd eller visir när de tagit hand om “vanliga” patienter utan covidsmitta. Även vid undersökningar, behandlingar och provtagningar där personal och patient kommit väldigt nära varandra har personalen inte behövt ha något skyddande framför ansiktet.

Detta har skapat en oro hos patienter. De har varit rädda för att bli smittade av vårdpersonalen. I stor omfattning har patienter också avstått från att söka vård under de senaste månaderna, delvis beroende på att de oroats för covid-19-smitta.

Läs mer: Oskyddad personal skrämmer bort vårdsökande – men regionen försäkrar: “Vi har ingen sjuk som jobbar”

Regionledningen har hävdat att munskydd på personalen inte behövs. Alla vårdanställda som är i tjänst är friska och därför inte smittsamma, har man sagt. Dessutom anses munskyddets effekt vara oklar.

Men med nye tillförordnade smittskyddsläkaren Lars Wesslén har detta ändrats. Han har gått ut med det han kallar “en stark rekommendation” om att vårdpersonal som hanterar patienter ur riskgrupper, det vill säga i första han människor över 70 år men även bland annat personer med hjärtkärlsjukdom och lungsjukdom, ska bära visir. Detta ska gälla såväl inom sjukvård som inom äldreomsorg.

– Det här personer som riskerar att fara riktigt illa vid infektion och jag anser att de behöver skyddas extra vid kontakter med vårdpersonal, säger Lars Wesslén.

Visir ska bäras i alla situationer där patient och personal är närmare än två meter från varandra.

– Detta breddinfördes i vården i förra veckan och det har fungerat bra, säger Lars Wesslén.

Varför har då regionen ändrat inställning? Enligt Lars Wessén har det på senare tid blivit uppenbart att människor kan vara smittade med covid-19 utan att ha symtom. Han hänvisar till ny forskning som tydligt visat detta.

Läs mer: Många anställda covidsjuka – nu ska smittan i vården stoppas

Det går därför inte att lita helt på att den vårdpersonal som patienter möter skulle vara frisk och smittfri. I Gävleboeg har det visat sig att uppemot 1 000 vårdanställda de senaste månaderna gått och arbetat trots att de varit smittade.

Det finns olika syn på ansiktsskydd i världen.

– I Sverige är inställningen är att vi ska skydda oss genom social distansering. Men det fungerar inte alltid. I vissa situationer är det ofrånkomligt att vi kommer varandra väldigt nära, till exempel i vården, säger Lars Wesslén..

Vilket skydd ger ett visir?

– Med ett visir får vi en fysisk barriär mellan personalen och patienten. Det ger ett skydd samtidigt som det skapar en ökad trygghet för patienten.

Vilken effekt har visiret?

– Den luft du andas ut riskerar inte att träffa patienten mitt i ansiktet utan den styrs åt sidorna och bakåt. Visiret fångar också upp de droppar du andas ut.

Har ni tillräckligt med visir för att klara behovet?

– Vi har inte tillgång till flergångsvisir så vi får använda engångsvisir. Vi har 400 000 sådana i lager. Det kommer att räcka ganska länge.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar