Hundägare hotas av 10 000 i vite – måste sluta ha hunden fastkedjad och i bur


För drygt två år sedan fick Länsstyrelsen Gävleborg in en anmälan om en hund som for illa. En kontroll gjordes på en adress inom Sandvikens kommun.

Vid kontrollen hölls hunden fastkedjad utomhus. Det visade sig att hunden låstes in i en bur inomhus när hundägaren inte var hemma.

Hundägaren förklarade att hunden annars tuggades sönder inredning och andra föremål i hemmet.

Kontrollanten förklarade att det inte var tillåtet att hålla hunden fastkedjad och i bur och fick då höra att hundägaren planerade att bygga rastgård.

Men när en ny kontroll gjordes nästan ett år senare hade hundägaren fortfarande inte byggt någon rastgård och fortsatt sin bristande djurhållning. Hundägaren fick nu ett så kallat föreläggande om att sluta ha hunden fastkedjad på gården och i bur inomhus.

När en ny kontroll gjordes i början av juni i år visade det sig att hundägaren inte följt föreläggandet. Hunden fortsatte hållas i bur eller fastkedjad när hundägaren inte var hemma eller upptagen med något göromål.

Hundägaren upplystes nu om att en strängare lagstiftning mot att hålla hundar bundna skulle träda i kraft i mitten av juni.

Återigen bedyrade hundägaren att han inom kort skulle bygga en rastgård för hunden.

Hundägaren uppmanades att skicka in bilder på rastgården när den var färdigbyggd.

Några sådana bilder har inte skickats till länsstyrelsen.

Nu hotas hundägaren med vite på totalt 10 000 kronor om han fortsätter ignorera gällande djurskyddslagstiftning mot att hålla hundar bundna och i bur.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar