Apoteket använde fel etiketter vid leverans av antibiotika – 30 patienter kunde ha drabbats


Händelsen inträffade i slutet på januari i år och har nu Lex Maria-anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Vid leverans av antibiotika till Gävle sjukhus visade det sig att innehållet i sprutorna inte överensstämde med det som var angivet på etiketterna.

Eftersom felet upptäcktes direkt vid uppackning på Gävle sjukhus användes aldrig sprutorna.

Misstaget, som på företagets tillverkningsenhet i Uppsala beskrivs som en “allvarlig felmärkning av förfyllda sprutor”, kunde dock ha lett till allvarlig felbehandling och konsekvenser för upp till 30 patienter.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar