Sushirestaurang anmäldes för matförgiftning – flera brister upptäcktes vid inspektion


Den 16 juni gjordes en inspektion hos restaurangen Sushi Kultur på Nygatan i Gävle. Inspektionen, som gjordes av Livsmiljö Gävle var oanmäld och gjordes i syfte att följa upp en inkommen anmälan om misstänkt matförgiftning hos restaurangen.

Det var totalt sex punkter som kontrollerades: Lokal & utrustning, säker hantering & förvaring, personlig hygien, kunskap, temperatur samt material i kontakt med livsmedel. Restaurangen fick avvikelser på samtliga punkter.

Däribland saknade personalen en säker hantering av färsk fisk för att undvika eventuella parasiter som kan utgöra en hälsorisk. Dessutom hanterades upptiningen av sallad på fel sätt – vilket också kan innebära en hälsorisk i form av ökad risk för bakterier.

I rapporten noterades det också att personalen hade bristande rutiner för handtvätt och handhygien vid hantering av mat. Personalen bar under inspektionen dessutom armband samt saknade hårband vid hantering av oförpackade livsmedel. Det bryter enligt rapporten mot de lagkrav som säger att alla som arbetar på platser där livsmedel hanteras ska ha god personlig renlighet.

I rapporten framgår det även att många av avvikelserna är återkommande sedan tidigare år och att vissa av dem är av allvarligare grad. Om restaurangen inte åtgärdar avvikelserna kan ett beslut fattas om förläggande eller förbud.

Ägaren till Sushi Kultur, Batjargal Dashnyam, tar avvikelserna på allvar och menar att han tillsammans med inspektörerna kommer att arbeta för att göra förbättringar.

– Vi kommer att utbilda vår personal i all hantering. När inspektörerna gör sin uppföljning hos oss ska vi tillsammans plocka fram rutiner som vi kan följa för att möta upp kraven. Vi ska se till så att liknande avvikelser inte kommer att hända igen.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar