Region Uppsala går upp i stabsläge – större störning påverkar it-systemet


Detta meddelar Region Uppsala i pressmeddelande på fredagen.

Störningen i it-systemet skapar problem för flera olika system. Sjukvården använder reservrutiner för de berörda systemen och vården fungerar i stort sett normalt, skriver regionen.

På grund av den ökade administrationen kan dock vissa åtgärder ta längre tid.

Ankomstterminaler är ur funktion, vilket gör att patienter istället ska anmäla sig vid receptionen. SMS-påminnelser till patienter fungerar inte heller. Detta gäller exempelvis bokade besök, utskrivna recept och sjukresor med UL-biljett, meddelar regionen.

Arbete med att åtgärda störningarna pågår. I nuläget saknas dock prognos för när problemen kan vara avhjälpta.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar