“Har varit frustrerande för patienterna”


När Region Gävleborg i slutet på juni satte igång med masstestning för covid-19 lovade man länsinvånarna att svarstiderna skulle vara korta. Inom två dagar skulle patienterna få veta om de hade sjukdomen eller inte.

Läs mer: Nu kan du testa dig för covid-19 – så går testet till

Detta har regionen inte kunnat hålla.

– Vi har haft problem med framförallt det labb vi anlitar i Stockholmstrakten, säger Simon Nilsson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Gävleborg.

Under de första veckorna uppstod dröjsmål till följd av de extraåtgärder som visade sig vara nödvändiga för att kvalitetssäkra provsvaren.

– Det var en ny metod och det krävdes att proverna granskades av ytterligare ett labb innan svaren kunde lämnas. Det innebar förstås en fördröjning att två labb var tvungna att analysera varje prov, säger Simon Nilsson.

Efter en period där analysarbetet flöt på friktionsfritt uppstod nya problem.

– Labbet fick brist på pipetter, berättar Simon Nilsson.

Nu ska alla problem vara åtgärdade och analysverksamheten vara i full drift igen. Labbet har också ökat sin kapacitet genom att införa nattskift och helgskift. Hädanefter ska provsvar kunna ges inom den tid som regionen lovat, tror Simon Nilsson.

– Den senaste rapporten vi fått från labbet visar att de levererat alla svar inom 24 timmar, säger han

Att svaren levereras i tid är viktigt av flera skäl.

– För patienterna är det givetvis frustrerande att inte få svar på prov man tagit. Men framförallt är det utifrån smittspårningssynpunkt oerhört viktigt att vi får svar så snabbt det bara går. Är det så att du tagit prov och det är positivt så vill ju vi så snart det bara går informera dig om det så att du verkligen respekterar de förhållningsregler som gäller och inte för smittan vidare, säger Simon Nilsson.

Hittills har 25 370 covid-19-prover tagits i Gävleborgs län. Av dem har 2 968 varit positiva.

Covid 19-läget i sjukvården fortsätter att vara lugnt. Under torsdagen vårdades endast en covid-19-patient inom länets intensivvård (Hudiksvall). Fyra patienter med covid-19 låg inlagda på andra vårdavdelningar. Tre av dem låg på Gävle sjukhus, en på Bollnäs sjukhus.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar