“Det måste vara rätt och rättvist”


I maj 2018 tog Bygg- och miljöavdelningen på Älvkarleby kommun in en konsult som gjorde en brygginventering i kommunen. Alla bryggorna är nu koordinatsatta, fotograferade och inlagda på karta.

– Efter inventeringen vet vi vilka bryggor det är, men vi vet inte vilka som äger dem. Det kan vara folk som bor i närheten, men det är lite svårt att komma till rätta med. Meningen är att de som har bryggor ska betala ett arrende, säger Maj-Britt Lundberg, som man ska kontakta för att teckna ett arrendeavtal.

Totalt rör det sig om 110 bryggor som kommunen gått igenom, varav det finns avtal skrivna för 27 av dem.

Arrendet för en brygga kostar 1 200 kronor per år, enligt ett kommunfullmäktigebeslut, och ingen straffavgift för att man byggt en brygga olovligt kommer att krävas.

–Vi uppmanar alla som har bryggor att höra av sig. Vi vill att de som äger bryggorna ska göra rätt för sig, och få ha sin brygga kvar, säger Maj-Britt Lundberg.

Maj-Britt Lundberg började jobba som mark- och exploateringsingenjör på tekniska avdelningen i Älvkarleby för fem år sedan och sedan dess har hon med jämna mellanrum, årligen, gått ut med information om att de som nyttjar kommunens mark måste ha avtal.

– Vi har lagt ut informationen på kommunspalten i norra uppland och på vår hemsida. Vi använder oss även av sociala medier som vår sida på Facebook, säger hon.

Hittills har kommunen rivit fem bryggor i Rödstensområdet. Bryggorna lappades innan med information om att de som ägde bryggorna skulle höra av sig.

– Bryggorna var väldigt gamla. Det kan vara folk som avlidit som från början la dit dem och som andra sedan nyttjat i och med att bryggorna låg kvar. I det här området gjorde vi en uppstädning och ersatte bortrivna bryggor med två nya stora bryggor och 20 båtplatser, säger Maj-Britt Lundberg.

Kommunen kommer successivt att gå vidare område för område och om ingen tar kontakt med kommunen kommer bryggorna att rivas.

– Ingen har rätt att sätta upp brygga, vedbod eller annat på annans mark. Vi är markägare åt kommunen och ska se till att det är snyggt och städat, säger Maj-Britt Lundberg.

Det är trevligt att det finns bryggor och båtliv. Det vill vi gynna men det måste vara rätt och rättvist

Bryggorna som planeras rivas kommer först att lappas med information så att ägaren kan kontakta kommunen.

– Det är trevligt att det finns bryggor och båtliv. Det vill vi gynna men det måste vara rätt och rättvist. Det är likhetsprincipen som gäller, alla ska betala samma taxa, säger Maj-Britt Lundberg.

Det finns även områden där man inte får ha bryggor överhuvudtaget, för att detaljplanen inte tillåter det. Men då är det Bygg- och miljöavdelningen som ska avgöra om bryggorna ska rivas.

– Ett planarbete, med ändring av detaljplaner pågår, för att det ska bli mer tillåtet med bryggor i framtiden. På en del områden med strandtomt är det idag inte lovligt att bygga, säger Maj-Britt Lundberg.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar