Vem får bestämma över sin egen död?


För en vecka sedan dog Per Maritz, i sin säng i Täby efter att ha druckit en smoothie med sömnmedel. Egentligen skulle Per ha dött den 7 juli på en klinik i Schweiz, men pandemin satte stopp för hans resa. (DN 15/7)

I stället erbjöd sig en läkare, Staffan Bergström, att hjälpa Per. Förfarandet i Sverige var detsamma som det var tänkt att ske i Schweiz – Per drack själv det sömnmedel som avslutade hans liv – med den skillnaden att här kan läkaren som beredde honom drycken bli av med sin läkarlegitimation, eftersom en läkares uppdrag i Sverige inte är att bistå sina patienter med att dö.

Per Maritz led av ALS, en sjukdom som gör dig förlamad. Många dör till slut av kvävning när även lungorna slutar fungera. Maritz, som blev sjuk i ALS 2018, upplevde att hans livskvalitet helt hade försvunnit. Hans önskan var att själv få bestämma över sin död, något som i Sverige endast är möjligt genom självmord.

I Europa erbjuder Benelux-länderna (Belgien, Nederländerna och Luxemburg) och Schweiz dödshjälp. I Beneluxländerna är det en persons lidande som avgör om denne får rätt till dödshjälp och där är det läkaren som injicerar den medicin som dödar. I den så kallade Oregonmodellen, som bland annat finns i delstaterna Washington och Oregon i USA, är det bara de som har getts högst sex månader att leva som kan beviljas dödshjälp.

Staffan Bergström som assisterade Per Mariz med att dö, säger att han vill ha frågan prövad. Får en läkare skriva ut en dödlig dos medicin som sedan en människa tar i syfte att dö? Det är en nog så viktig sak att pröva. Rättsfallet kan också tvinga regeringen till att tillsätta en utredning om rätten bedömer att Bergström inte brutit mot sin läkared och därmed får behålla legitimationen. Mer sannolikt är att han blir av med sin legitimation, men regeringen bör ändå ta tillfället i akt att föra upp frågan på dagordningen.

En så svår fråga som assisterad dödshjälp och eutanasi kan inte förbli outredd. Har den som lider svårt eller har en obotlig sjukdom rätt att få samhällets rätt att avsluta sitt liv? Kan vi tvinga läkare, vars roll är att bota och lindra att istället avsluta ett liv? Kan ett sådant avslutande till och med vara detsamma som att lindra? Frågorna är många och i en svensk kontext ännu obesvarade.

För egen del lutar jag åt att i fall där människor är obotligt sjuka och upplever att de saknar livskvalitet eller de som lever på lånad tid själva ska få bestämma där deras liv tar slut, under villkor som till exempel Statens medicinsk-etiska råd ställt upp. Den som vill få vårdens hjälp att avsluta ska först genomgå en utredning innan hen beviljas dödshjälpen.

Även om riksdagen slutligen landar i att assisterad dödshjälp och eutanasi ska vara fortsatt förbjudet i Sverige förtjänar åtminstone frågan en ordentlig utredning. Det är vi skyldiga alla som lider av en obotlig sjukdom och önskar sig mer makt över sitt liv, även dess avslut.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar