Se till att utbilda efter behov


Kommentar till Karl-Gustaf Skoog: Invandrarna behövs – särskilt i nu i vården

Kanske vi kan få fart på vår egen arbetslösa befolkning till att anamma detta lågprioriterade yrke? Många som står utan jobb idag kan utföra många av dessa arbetsuppgifter. Men när skillnaden mellan arbetslöshet och support från de system som finns saknas en lust till att utföra uppgiften.

Har inget emot de som anammar de uppgifter som ges dem, svensk eller inflyttad, men många gånger saknas utbildning och språkkunskaper. Kommuner erbjuder fortfarande utbildningar som är utsiktslösa och fortsätter år efter år minska urvalet. Se till att utbilda efter behov, vilket borde gjorts för många år sedan.

Vad en kommande arbetstagare önskar eller vill är i detta fallet sekundärt, oavsett partitillhörighet.

gubben i lådanarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar