Regeringen stödjer besöksnäringen med 70 miljoner kronor


Minskat resande och inställda evenemang har varit vanliga effekter av coronakrisen som slagit hårt mot besöksnäringen där flera företag har tappat merparten av sin omsättning. Regeringen delar därför ut 70 miljoner kronor från regionalfonderna, under förutsättning att EU-kommissionen ger sitt godkännande, meddelar näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

– Besöksnäringen har det fortfarande otroligt tufft. Samverkansarenan kommer vara en viktig pusselbit i näringens återhämtning och omställning. Sammantaget skapar de här båda insatserna bättre förutsättningar för besöksnäringens företag att överleva och återstarta efter krisen, sade näringsminister Ibrahim Baylan, i ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

I pressmeddelandet framgår det att behoven av stöd är stora.

– Det som regeringen och Tillväxtverket presenterar idag är en stor insats för en av de näringar som drabbats allra hårdast i krisen. Det är viktigt för hela Sveriges konkurrenskraft och utveckling över hela landet att investeringarna sker där behoven är som störst, sade landsbygdsminister Jennie Nilsson i pressmeddelandet.

– Många företag inom besöksnäringen har tappat merparten av sin omsättning till följd av minskat resande och uteblivna möten och evenemang. Behovet är stort av att ställa om och tänka nytt. Satsningen inom nationella regionalfondsprogrammet ger nu möjlighet att stärka omställningsförmåga och innovationskraft hos besöksnäringsföretag i hela Sverige, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket i pressmeddelandet.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar