Planerade tågspåret norr om Gävle sponsras av EU – får 39 miljoner


Det nya dubbelspåret som planeras att byggas mellan Gävle och Kringlan, med byggstart 2026, beviljas EU-stöd.

Stödet beviljas för ett flertal av Trafikverkets projekt för utbyggnad av järnvägen i Sverige. Det totala beviljade stödet är på 59 miljoner euro, motsvarande 650 miljoner kronor. Av den stödkakan går 39 miljoner kronor till just bygget av spåret mellan Gävle och Kringlan.

Stödet beviljas inom ramen för EU:s riktade fond, CEF, som syftar till att sammanlänka den europeiska infrastrukturen.

– Utfallet av den senaste ansökningsomgången i CEF visar att Trafikverket har förmågan att få fram bidragsansökningar av hög kvalitet och att Trafikverket har projekt som EU är villigt att medfinansiera, säger Per Olof Lingwall på Trafikverket i ett pressmeddelande om det beviljade stödet.

Dubbelspåret delfinansieras sedan tidigare med 3,6 miljarder kronor ur en nationell transportplan för 2024 till 2029. Resterande del räknar Trafikverket med att kunna finansiera i kommande plan.

Enbart projekt som redan är fullt finansierade kan ansöka om och beviljas stöd inom ramen för EU-fonden, CEF.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar