Jämställdheten är viktigare än miljön


Regeringen har ett fastställt mål när det gäller miljön. Men hur är det ställt med ett viktigare mål? Det handlar om jämställdhet mellan könen, i alla avseenden, att få bort könsdiskrimineringen.

Sverige var på god väg för ett antal år sedan. Men nu har det gått trögt, det är uppförsbacke igen. En stor satsning på detta område är viktigare än miljösatsningen, eftersom det berör väldigt många i vårt land.

En bra miljö för oss medborgare i Sverige får vi ändå först när de stora utsläppsjättarna tar sitt ansvar. Vi är helt i händerna på dem.

Women Lives Matterarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar