Gävleborg näst bästa länet i landet på ekologisk djurhållning


– Gävleborg ligger högt både när det gäller ekologisk djurhållning och användning av åker- och betesmarker, säger Anita Falkenek, vd på hållbarhetsmärkningen Krav i ett pressmeddelande.

Sveriges mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt odlad 2030 och Gävleborg har precis nått den andelen enligt 2019 års statistik från Jordbruksverket. För hela Sverige var andelen 19 procent.

Dessutom var 34 procent av djuren i länet ekologiskt hållna, jämfört med 23 procent i hela landet.

Villkoren för att att få en Krav-godkänd gård är tuffa. Till exempel ska djuren äta ekologiskt odlad mat, gården behöver större betesmarker och boxar än på konventionella gårdar. Större krav ställs på att korna ska gå utomhus.

– Genom KRAV-certifieringen kan bönder och konsumenter tillsammans tackla många av de globala hållbarhetsutmaningarna, såsom klimatkrisen, minskad artrikedom och spridning av kemikalier i naturen, säger Anita Falkenek.

Värmland (38 procent) och Jämtland (36 procent) var de med högst andel ekologisk djurhållning respektive ekologisk jordbruksmark i Sverige. Minst andel hade Blekinge med 9 respektive 8 procent.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar