Vårdkön växer under pandemin – Mari fick operationen inställd: “Jag hade eventuellt kunnat gå i sommar”


När coronapandemin slog till fick mycket annan, planerad, vård ställas på vänt. Över 400 medarbetare inom länets sjukvård fick lämna sina ordinarie arbetsplatser för att ta hand om covid-19-sjuka. Många patienter valde också att själva avboka och flytta fram besök och behandlingar.

Från mitten på mars till midsommarveckan har till exempel de fysiska besöken på hälsocentraler minskat med drygt 40 procent och de planerade operationer som kräver sövning med drygt 60 procent. Nästan 700 personer fler, sammanlagt 3 952 patienter, väntade på sin planerade operation i midsommarveckan jämfört med i mitten på mars.

Mari Norén Hedberg, som sitter i Reumatikerförbundets Gävleborgsstyrelse, hade inte fått någon tid, men beskedet att hon skulle kunna få operera sitt knä i mars. Hon har artros på grund av sin reumatoida artrit (ledgångsreumatism) som gör att hon behöver rullstol. Hon hade hoppats kunna klara sig, åtminstone delvis, utan den i sommar, om operationen blivit av.

– Jag har ingen värk så jag har klarat mig bra, men jag vet de som har otroliga smärtor, säger hon.

Hon känner till flera som fått datum för sin operation, som sedan ställts in. Hon själv kan jobba, men hon vet andra som måste fortsätta vara sjukskrivna i väntan på operation, något som tär på psyket.

Reumatologmottagningen tycker hon däremot har fungerat ganska bra under pandemin.

– De har haft telefonbesök i stället för en del fysiska besök, så de ligger ganska bra till, säger hon.

Anette Winberg, chef på Regions Gävleborgs utvecklingsenhet för hälso- och sjukvård, säger att det kunnat ersätta en del fysiska besök inom såväl primärvård som specialistmottagningar .

– Vi har introducerat mycket mer digital vård, det vill säga videomöten med patienterna.

Primärvårdens telefonkontakter har ökat med 14 procent och specialistsjukvårdens, dit både reumatologin och hjärtsjukvården hör, men 62 procent.

Enligt Anette Winberg är det inte helt klarlagt varför patienter uteblivit, något som skett över hela landet. Man tror att det finns en rädsla för att söka vård eller belasta personalen. Både hon och Susanna Björklund, verksamhetschef för primärvården i Gävle, ser nu en en trend att patienterna återvänder till vården.

– Det viktigaste just nu är att man inte väntar hemma med symtom utan söker vård. Det är det vi är mest oroliga för, att man inte kontaktar oss, säger Susanna Björklund.

Patienter med kroniska sjukdomar har läkarna hållit koll på under pandemin. Fler patienter har fått videobesök, något de fortsätter att erbjuda. Hälsocentralspersonalen har också hjälpt kommunens äldreomsorg mer än vanligt.

Luftvägsmottagningarna i länet fortsätter fram till 1 februari. Under tiden ska hälsocentralerna anpassa sig för att kunna hålla isär patienter med och utan luftvägsbesvär.

Anette Winberg berättar att planeringen för hur operationsverksamheten ska återupptas började före semestrarna för att den ska komma iång så fort som möjligt. Medicinsk bedömning ligger till grund för i vilken ordning kallelser skickas ut. Behovet av covid-19-vård avgör hur många operationer som kan göras och i vilken takt.

Det är främst personal från operation och anestesi som arbetat på intensivvården av covidpatineter, vilket gjort att många operationer fått skjutas upp. Först fram mot oktober räknar hon med att all personal är tillbaka från uppskjutna semestrar.

Hur lång tid det tar innan de är i kapp kan ingen säga i dag.

– Vår målsättning är alltid att uppnå vårdgarantin, men nu kan det komma att ta ännu lite längre tid innan vi når dit.

Läs mer: Coronan fick Irene att skjuta upp sin ögonbehandling: “Inte så bråttom”

Tusentals besök och operationer inställda – rekordlång vårdkö väntar i höstarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar