Robert Sundberg: Nya avrättningar i USA


Häromdagen genomfördes den första federala avrättningen i USA på 17 år. 37 av 50 delstater i USA har dödsstraff. I några av dem anses dock dödsstraffet strida mot konstitutionen. I dem och ett par till har inte dödsstraffet använts sedan 1976.

I 13 stater är dödsstraffet avskaffat, bland annat i Illinois, New Jersey, Michigan, Minnesota och Hawaii. De stater där flest har avrättats sedan 1976 är Texas, Virginia, Oklahoma, Missouri och Florida.

Sett till hela världen är det främst diktaturer som har dödsstraff och avrättar mest antal personer. Flest avrättas i Kina. Exakta antalet är en statshemlighet, men mer än tusen per år kan det vara fråga om.

Näst flest avrättas i Iran, minst 567 för 2016. På tredje plats i antal avrättade är Saudiarabien det året, med minst 164. På platserna fyra till sex återfinns Irak, Pakistan och Egypten.

USA kom på sjunde plats 2016 med 20 avrättningar. USA är en av få demokratier med dödsstraff. Och en av få demokratier sedan flera årtionden med det straffet. Det finns några till, och några som är befolkningsmässigt stora, som Indien och Japan med dödsstraff.

Men USA utmärker sig genom det ganska höga antalet verkställda dödsstraffen per år. De senaste åren några tiotal årligen. Och från och med nu alltså inte bara på delstatlig nivå utan även på nationell, federal nivå.

I USA är det en majoritet som är för dödsstraff, cirka 55 procent. Andelen har dock minskat och var högre längre tillbaka i tiden, för ett antal årtionden sedan. Så stödet för detta straff är minskande trendmässigt i USA.

Det är främst republikanska väljare som är för dödsstraff, men det finns även demokrater som är det. Motståndarna till dödsstraff, de som inte vill ha det, är främst demokrater.

Under 2017 genomfördes avrättningar i 23 länder.

Det går att anföra en rad argument mot dödsstraff. Straffet är grymt och inhumant. Det kan vara godtyckligt eftersom det kan vara oskyldiga som dödas. Straffet kan inte göras ogjort när det väl verkställts.

Dödsstraffet förhindrar inte heller brott. Flera studier har gjorts. Exempelvis så har antalet mord i Kanada stadigt minskat sedan landet avskaffade dödsstraffet 1976.

På ett sätt är livstids fängelse ett påtagligare straff för en person som begått ett allvarligt, grovt brott. Denne tvingas därmed leva länge fängslad och känna av det straffet för det brott som denne har begått.

Den internationella dagen mot dödsstraff infaller 10 oktober. Diktaturer som har dödsstraff och verkställer många av dem är svåra att påverka, även om försök görs.

En del länder som har dödsstraff och verkställer flera årligen har varit demokratier endast i några år och var före det diktaturer. De har en historik av att ha dödsstraff men det går att bilda opinion för att de ska upphöra med att ha dödsstraff.

Några mer mogna demokratier har som nämnts dödsstraff och haft det de cirka 70 år de varit demokratier sedan efter andra världskriget. De borde avskaffa dödsstraffet.

Bland demokratierna är det USA som utmärker sig gällande dödsstraff. Landet har straffet och genomför många avrättningar årligen, även om antalet har minskat de senaste tio, 15 åren.

Med en avrättning nyligen på federal, nationell nivå, och ytterligare några på väg att genomföras, slår USA in på en väg som en demokrati sedan lång tid inte bör beträda.

Men det är ett politiskt vägval som gjorts i USA. President Donald Trump har som mål att dödsstraff inte bara ska finnas på federal nivå utan även att avrättningar ska genomföras på den nivån. Trumps utmanare i presidentvalet 3 november, demokraten Joe Biden, är också för dödsstraff.

Den federala avrättning som ägt rum skedde efter ett beslut av Högsta domstolen natten till 14 juli om att de federala avrättningarna fick återupptas. Kort därefter genomfördes en av dem.

Steget till att dödsstraffet avskaffas i USA är långt. Men det har minskat en del. Bland annat genom att opinionen för dödsstraff försvagats och nu har endast en knapp majoritet.

President Donald Trump har efterfrågat hårdare straff för våldsbrott. I linje med det har justitiedepartementet sedan i fjol beslutat att åter avrätta de som är dödsdömda för federala brott. Bara tre federala avrättningar har genomförts i USA sedan 1988.

På ett antal områden är skillnaderna mellan USA och demokratierna i Europa stora. Ett är gällande rätten att inneha vapen. Ett annat är synen på dödsstraff.

Steget till att dödsstraffet avskaffas i USA är långt. Men det har minskat en del. Bland annat genom att opinionen för dödsstraff försvagats och nu har endast en knapp majoritet.

I nuläget driver dock Trump och hans regering, med stöd av Högsta domstolen där Trump tillsatt en del nya domare, på för mer dödsstraff. Alltså ännu en del av Trumps politik att vara kritisk och negativ till från svensk, demokratisk och human synvinkel.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar