Minskade klyftor skadligt för tillväxten


SLUTREPLIK. De Socialdemokratiska debattörerna Emil Bustos och Elis Örjes argumenterar för att höga skatter på villor, båtar och arv bidrar till tillväxt.

Det hade varit intressant att veta hur de kommit till denna slutsats. 

I artikeln hänvisas till ”diskussioner” från två kända ekonomer. Det känns, milt uttryckt, inte som ett särskilt starkt bevis. 

Särskilt inte som deras förslag inte bara hotar tillväxten, och därmed den offentligt finansierade välfärden, utan också äganderätten och den privata välfärden. 

Det är talande att debattörerna inte ens invänder mot att deras förslag skulle tvinga änkor och änklingar från hus och hem. När jämlikheten ska centralplaneras fram tycks inga offer vara för stora.

Minskad tillväxt

Nationalekonomisk forskning visar olika resultat kopplade till jämlikhet och tillväxt. Något som konstaterats i bland annat Långtidsutredningen (SOU 2019:65). 

Forskning visar att relationen varierar beroende på landspecifika förhållanden. Det är exempelvis en väsentlig skillnad på hur klyftor påverkar tillväxten i ett rikt demokratiskt land med små klyftor jämfört med ett fattigt, odemokratiskt land med stora klyftor.

Mycket litet talar för att Sveriges tillväxt skulle öka genom att minska våra redan små klyftor.

Under 70- och 80-talen flydde entreprenörer Sverige och kapital strömmade ut för att investeras utomlands

Däremot talar mycket för motsatsen – att minskade klyftor skulle skada tillväxten.

En uppmärksammad rapport utförd på uppdrag tyska finansdepartementet 2018 visade exempelvis att en återinförd förmögenhetsskatt i Tyskland, som trots ett lägre skattetryck påminner om Sverige, skulle sänka tillväxten och därmed faktiskt minska skatteintäkterna, även om man försöker utforma den så att effekter på företagande minimeras.

Saknar stöd i forskningen

Under 70- och 80-talen flydde entreprenörer Sverige och kapital strömmade ut för att investeras utomlands. 

Därför avskaffades arvs- och gåvoskatten liksom förmögenhetsskatten. Det har bidragit till ökade klyftor, men också att kapital och entreprenörer i större utsträckning stannar i Sverige vilket har ökat skatteintäkterna. 

Att ledande socialdemokrater nu vill jaga företag och företagare ur landet och skatta folk från inte bara sina hem, utan också sina båtar, har inget stöd i tillväxtforskning. 

Det är bara ett halvhjärtat försök att dekorera missunnsamheten med diagram.

 

Av Christian Ekström

Vd Skattebetalarna

 

LÄS MER: Skatt på arv och gåvor ger ökad tillväxt
LÄS MER: Varning – skattechock hotar svenska folket
LÄS MER: Så går det när S gör upp med ytterkantspartiet Lexpressen

Related posts

lämna en kommentar