Min syster var smittad – jobbade med äldre en hel helg


Fredag 10 juli testades min syster, som arbetar inom äldrevården i Gävle för Covid-19.

Hon arbetade hela helgen på äldreboende. På måndagskvällen fick hon reda på att hon har testats positivt för Covid-19. Inga symtom.

Hon har alltså arbetat med äldre sköra människor en hel helg utan denna vetskap, hur många hon oavsiktligt har smittat vet ingen. Det kan vara ingen, det kan vara flera brukare samt arbetskamrater som nu löper risk att insjukna i Covid-19.

Hur är det möjligt att inte personal inom äldreomsorgen samt inom hemtjänsten blir testade frekvent samt erhåller svar snabbt, kan man fundera över. Nog är det mer viktigt att just de de får svar snabbt än ”mannen på gatan”?

Att notera är att boendet är kommunalt, vars chefer är ett under av inkompetens.

Personal inom äldrevården, hemtjänsten och för den delen andra delar av vårdapparaten, har ej heller haft adekvat skyddsutrustning, inte till sig själva eller till patienter och ”brukare”.

Våra politiker bär det totala ansvaret, de har misslyckats fatalt med att upprätthålla ens någon beredskap alls. Nog borde vi alla skämmas lite som har röstat på dessa uppenbarligen helt inkompetenta politiker, oavsett politisk hemvist? Alltså nästa gång ni röstar, kom ihåg att samtliga politiker är i princip värdelösa för er, och det enda de uppenbarligen lyckas med är att höja skatter som de sedan i mångt och mycket på egenmäktigt bevåg slösar bort på något som absolut inte kommer er till del.

Det är politiker som ansvarar.

Skatteboskaparbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar