Föräldrar i Björksätra har redan problem med skolsituationen


Varför lägger Sandvikens kommun ner den kommunala skola med bästa resultatet, enligt uppgift, för att ge plats till förskola?

2015 anlände många barn till Björksätra, vilket nonchalerades av Sandvikenhus och kommunen. Bästa insändaren om Jernvallsskolan skrevs av den person som ifrågasatte om ansvarig trodde att barn föds som 5-åringar.

Ungdomarna på Jernvallsskolan får nu ta ansvaret för ett dåligt skött flyktingmottagande 2015 och 2016.

Föräldrar i Björksätra har problem redan med skolsituationen, deras barn drabbas också.

Hade Gösta Sandin levt nu hade han stått på barnens sida mot kommunen.

Björksätraförälderarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar