“Folk undrar varför det inte händer något”


Gå in i kartan längre ned i artikeln för att se de nya hastighetsgränserna där du bor.

Hastighetsplanen klubbades politiskt 2011. Men inte förrän nu sätts planen i verket. Kommunen skickar i dagarna information om de nya hastighetsgränserna till vägsamfälligheter samt Trafikverket. De utgör remissinstanser och får yttra sig över förslagen. Samhällsbyggnadschef Bert-Ola Dahlgren hoppas att sänkningarna med nya skyltar ska vara genomförda till årsskiftet. Men boende i Älvkarleby tycker att det här borde ha gjorts för länge sedan.

Det finns fler vägar i kommunen där hastighetsgränserna ändras än de som visas på kartan. Framförallt sänks maxgränsen på många vägar från 50 kilometer i timmen till 30.

– Det är inte bra alls att det tagit så lång tid. Folk undrar varför det inte händer något. Vi tror att det handlar om att det har varit för dyrt för kommunen att sätta upp skyltarna. Vi i samfälligheten tänkte erbjuda oss att göra jobbet, säger Niclas Person, vägfogde i Östanåns väg- och samfällighetsförening.

Hur kan det komma sig att det tog nio år att genomföra ett politiskt beslut? Frågan går till Bert-Ola Dahlgren, chef för samhällsbyggnad vid kommunen.

– Ja, hur kan det komma sig, det undrar jag också. Mycket beror på att vi hade en person på plats som tog tag i det här. Han jobbade på bygg- och miljösidan. Sedan bytte han jobb. Då hade vi ingen kompetens och det har bara strulat med det här.

Hur ska vanliga kommuninvånare kunna lita på att politiska beslut genomförs överhuvudtaget med tanke på den här förhalningen?

– Ja, det kan man fråga sig i just det här enskilda fallet, svarar Bert-Ola Dahlgren.

Niclas Person i Östanåns väg- och samfällighetsförening säger att man i föreningen varit så trötta på att det aldrig kommer upp skyltar om sänkt hastighet i Älvkarleby att man tänkt erbjuda kommunen att göra jobbet själva.

– Att sätta upp skyltarna är minsta problemet. Det gäller att göra det på rätt sätt för att det ska få en laglig verkan. Jag har hört, utan att få det bekräftat, att man började sätta upp skyltar och fick böter som sedan polisen drog tillbaka, kommenterar Bert-Ola Dahlgren.

Kommunen har därför anlitat en konsult som gör förändringen av hastigheter på ett formellt riktigt sätt.

När det gäller Älvkarleby och Skutskär kommer flertalet gator att få sänkt hastighet från nuvarande 50 till 30. På vissa gator blir det också 40.

Niclas Persson är säker på att de sänkta gränserna välkomnas i Älvkarleby. En väg där många upplever att bilister kör alldeles för fort är Sandvägen, som är någon kilometer lång och följer Dalälven i syd-nordlig riktning. Vägen är smal och kurvig liksom den anslutande Campingvägen som går ned till fiskecampingen.

– Jag plogar på vintrarna och även då möter man många som kör alldeles för fort. Vi har i föreningen funderat på att själva sätta upp trafikljus.

Vägföreningen har på eget initiativ redan satt upp blå-vita skyltar med rekommenderad 30-gräns. Med en lokal trafikföreskrift som sätter 30 som högsta gräns blir det ett lagbrott att köra fortare.

En annan väg där föreningen har vägansvaret och där många kör för fort är enligt Niclas Person Nybogatan, som har blivit något av en infartsväg vid handelsträdgården.

– Vägen är rak och bred vilket gör att många gasar på, säger han.

Förutom närmare 30 vägar i Älvkarleby som vägföreningen ansvarar för finns det också några stycken som ligger under Trafikverkets vingar och där det blir en minskad maxhastighet från 50 till 40.

Problemet med remissen som skickats ut är inte bara att beslutet är nio år gammalt. Enligt remissen ska det bli höjd hastighet på Furuvägen i Älvkarleby från 50 till 60. Men det var innan man hade planer på att bygga förskolan Tallbacken som ligger längs Furuvägen.

– Nu är det inte aktuellt med någon höjd hastighet där, säger Magnus Grönberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Så här säger Bert-Ola Dahlgren om den missen.

– Jag har inte detaljkunskaper. Det är tekniska avdelningen som jobbat med det här och de har semester. Det kan finnas någon anledning som inte jag känner till, svarar Bert-Ola Dahlgren.

Sammanlagt är det flera hundra vägar i kommunens orter såsom Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö, Marma och Långsand som får ändrade fartgränser.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar