Så utvecklar vi en human, restriktiv narkotikapolitik


Under våren har det varit en hel del diskussion om att utvärdera och utreda narkotikapolitiken då narkotikakonsumtionen och -dödligheten inte gått ner över tid.

Även vi välkomnar en utvärdering av den svenska narkotikapolitiken, inklusive kriminaliseringens effekter. Däremot tycker vi socialministerns inspel om att en avkriminalisering riskerar att fler ungdomar börjar att använda narkotika, är värd att ta på allvar. I Norge har man nyligen genomfört en utredning av narkotikapolitiken som visar att det inte går att utesluta en konsumtionshöjning vid avkriminalisering, då befintlig forskning i frågan är begränsad. Den pekar även på att länder med en från början relativt låg konsumtion, som Norge och Sverige, till och med kan ha högre potential att öka sin konsumtion. I flera av de länder som har avkriminaliserat har dessutom dödligheten ökat. Avkriminalisering verkar därmed inte vara den avgörande faktorn för att minska vare sig konsumtionen eller dödligheten.

Däremot betonar till exempel Folkhälsomyndigheten i sina åtgärdsförslag behovet av tillgänglighetsbegränsningar och förebyggande åtgärder för att minska konsumtionen. Åtgärder som är väl värda att utveckla. För att få ner dödligheten behöver vi utreda hur vi kan bedriva vård och behandling med snabbhet och kvalitet. Men också hur vi utvecklar organiseringen av en väl fungerande vårdkedja från upptäckt till stöd med arbete, bostad och fritid. Det är så vi utvecklar en human, restriktiv narkotikapolitik framöver.

Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt Centerarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar