Vi vill slippa olyckor – men nekas sänka hastigheten på vägen


En fundering: Varför har Trafikverket och Länsstyrelsen så svårt att sänka hastigheten på vissa sträckor som är farliga ur trafiksynpunkt? Det har stått i pressen vid några tillfällen att de boende vid en sträcka ansökt om att hastigheten sänks för att minska risken för svårare trafikolyckor, men fått nej av Trafikverket och Länsstyrelsen.

Vi i en samfällighetsförening har ansökt att få sänka hastigheten från 70 till 50 kilometer i timmen, men fått nej. I vårt fall är det två kurvor med dålig sikt mellan två infarter till vårt område samt att det är många som går på vägen. Vägen är inte så bred. Dessutom är det skolbarn som stiger på och av skolbussen. Det blev nej.

Varför vill inte Trafikverket och Länsstyrelsen minska risken för svåra olyckor? Beror det på lathet eller dåligt med pengar?

Stigandersarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar