Vi ska vara rädda om våra demokratiska rättigheter


I Sverige har vi lagar som skyddar våra demokratiska  rättigheter. De utgör grunden för demokratin i vårt land och för yttrandefrihet, oavsett vad andra tycker om innehållet i den. Sedan har vi andra lagar som går in och ska skydda människor från att utsättas för kränkningar av olika slag.

LÄS MER – DEBATT: Vårt demokratiska system kan inte tas för givet

Det är klart att jag har blivit utsatt många gångar för kränkningar, och mitt enda vapen att försvara mig är ju en insändare, men de ignoreras också ofta av tidningarna.

Det går inte att skydda sig bakom svenskhet för att kränka andra människor eller göra andra saker mot en människa.

Våra demokratiska rättigheter ska vi vara rädda om!

En kurdarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar