Låt inte din katt vara en miljöbov


Cirka 20 procent av Sveriges hushåll har katt, alltså minst en miljon katter i Sverige. Det betyder att det finns en väldig massa kattlådor och det kan verkligen vara en fördel att katterna använder kattlåda, istället för att gräva runt i grannarnas rabatter.

Men tyvärr används oftast kattsand gjord på bentonitlera i kattlådorna. Den leran bryts i dagbrott i bland annat Indien. Sanden har mycket bra uppsugningsförmåga och absorberar lukt men den går varken att kompostera eller förbränna. Över 100 000 ton kattsandslera hamnar på deponier blandat med annat avfall, som inte går att förbränna eller på annat sätt återanvända.

Det finns också kristallsand som består av kiseldioxid, silikonkristaller, som har enorm uppsugningsförmåga. Den sanden är inte giftig men ger heller ingen energi vid förbränning.

Så vad ska vi kattägare då använda i kattlådan? Ja, det ska förstås vara en sand som kan återföras i sitt kretslopp; kan förbrännas, kan komposteras eller kan rötas. Kattströ gjord av träpellets, gräs, majs, pappersmassa eller spannmålsbiprodukter, har alla bra absorbering och ger energi vid förbränning. Fungerar minst lika bra som bentonitlera eller kristallsand i kattlådan. Priset på olika typer av kattsand varierar mycket men det är inte dyrare att välja ett miljövänligt alternativ. Så låt inte din katt fortsätta att vara en miljöbov!

Kattägarearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar