Här är senaste coronastatistiken – kommun för kommun


En gång i veckan redogör Folkhälsomyndigheten för antalet smittade med covid-19 i länet, kommun för kommun. Siffrorna gäller det totala antalet bekräftade fall sedan coronavirusets utbrott.

Antalet dödsfall per kommun redovisas två gånger i veckan av Socialstyrelsen.

Följande statistik presenterades under vecka 29.

Fotnot: Statistiken fram till och med vecka 28 har hämtats från Region Gävleborg. Från vecka 29 och framåt hämtas siffrorna från Folkhälsomyndigheten, varför siffrorna i vissa fall kan avvika från tidigare veckor.

Fotnot: Statistiken fram till och med vecka 28 har hämtats från Region Gävleborg. Från vecka 29 och framåt hittas statistiken på Socialstyrelsen och därför kan siffrorna i vissa fall avvika jämfört med tidigare noteringar.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar