Debatt: Utveckla våra hälsocentraler


Just nu pågår ett arbete med att utveckla länets hälsocentraler. Vi är dock oroliga att det kommer att handla mer om att avveckla än utveckla primärvården om (s)tyret får som de vill. Vi har redan sett exempel på hur man ville göra om hälsocentralen i Bergsjö till en filial med ingen eller begränsad tillgång till läkare. Lyckligtvis lyckades vi sätta stopp för detta genom att en privat aktör valde att etablera sig där. Även Kilafors och Arbrå HC har varit hotade. Hur det står till med deras vara eller icke vara är idag oklart.

Nu vill man från den styrande majoriteten även försvåra för privata aktörer att etablera sig. Någonting som framstår ytterst märkligt med bakgrund av att de hälsocentraler med bäst patientnöjdhet i Gävleborg är de flesta privata. Detta riskerar att leda till ännu längre väntetider, sämre patientnöjdhet och en sämre geografisk spridning. Fråga dig själv, hur långt är du beredd att resa för att besöka en hälsocentral?

När vi nu ska omarbeta Hälsovalshandboken (som styr hur hälsovårdscentralerna i länet ska utformas) ser vi tecken som oroar oss. För oss moderater är det viktigt att varje individ får gå till den hälsocentral denne önskar och som bäst uppfyller dennes behov. Därför är det viktigt att det finns en mångfald av aktörer i Gävleborg så att du som patient kan välja en hälsocentral där du känner dig trygg.

Arbetet med God och nära vård har pågått över en tid så väl i vår region som nationellt. Framtidens vårdbehov förändras och det är logiskt att hälso- och sjukvården följer med i utvecklingen. Det finns problem att lösa och vi moderater har många förslag som innebär geografisk närhet, trygghet, valfrihet och vård av kvalité för patienterna. Hälsocentralerna ska utvecklas, inte avvecklas.

Patrik Stenvard (M), regionråd i opposition                           

Alexander Hägg (M), regionråd i oppositionarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar