Varför tar ni bort demenshemtjänsten i Älvkarleby?


Kommentar “Personalen”: Hur tänker ni om demenshemtjänsten, Älvkarleby kommun?

Till ledningen i Älvkarleby kommun, vård och omsorg: För oss brukare och anhöriga är det mycket svårt att förstå varför ni tar bort demenshemtjänsten, som var så viktig för oss. Tänker ni inte alls på den som är dement och behöver känna sig trygg med personalen och inte utsättas för stora förändringar?

Nu är det bara nya ansikten att försöka relatera till, och det skapar mycket ängslan och oro. Dessutom helt nya kontaktpersoner. All den trygghet vi har haft med den så duktiga demenshemtjänsten är plötsligt bara borta.

Att vi skulle ha fått tidigare information om dessa ändringar stämmer inte. Endast ett kort samtal veckan innan ändringen trädde i kraft.

Anhörigarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar