Klimatförnekaren Bolsonaro kan bli Amazonas död


I Brasilien omvandlas allt mer av regnskogen Amazonas illegalt till nya betesmarker. Nötköttsproduktionen är en av landets viktigaste näringar och det krävs stora ytor för djuren att beta på. Enligt en ny rapport från Amnesty International tas land från reservat i beslag för att sedan säljas till köttbönder. Urfolken som trängs bort från sitt land vågar inte stå emot då de är rädda att bli dödade.

2019 nådde skogsskövlingen i Amazonas de högsta nivåerna sedan 2009, allt ivrigt påhejat från president Jair Bolsonaro. Omvandlingen av skog till betesmark har ökat ända sedan Bolsonaro valdes till president 2018. Den brasilianska miljöministern Ricardo Salles menar att hanteringen av Amazonas är en intern angelägenhet och att utländska aktörer inte ska lägga sig i. Han uppmuntrar istället till utökad skövling.

Förutom att den illegala skövlingen utgör ett hot mot de urfolk som bor i och av regnskogen, riskerar avskogningen i Brasilien att göra så att Amazonas unika ekosystemet kollapsar. Den bidrar även till den globala uppvärmningen, då den skövlade skogen bränns upp och frigör koldioxid.

Bolsonaro och hans regering känner stöd från folket för sin skadliga Amazonaspolitik. 55,5 procent röstad på honom i presidentvalet. 32 procent av befolkningen tycker att han gör ett bra eller ett mycket bra jobb, trots all kritik presidenten fått för sin hantering av coronapandemin.

I ett reportage i Dagens Nyheter (15/7) intervjuas tre kvinnor som är så kallade bolsonaristas, personer som stöttar presidenten. De gillar att presidenten talar klarspråk och lyfter fram traditionella familjevärderingar. De intervjuade kvinnorna, från olika samhällsklasser, uppvisar en okritisk tilltro till Bolsonaros ledarskap. Den gäller även när det kommer till frågor som att lägga ner Brasiliens Högsta domstol, en av grundbultarna i den brasilianska demokratin.

Brasilianska företag är nu livrädda för att EU ska bryta det handelsavtal som unionen tecknat med Brasilien, ett avtal som många EU-länder valt att inte skriva under just med hänvisning till det hot mot miljön som skövlingen av Amazonas innebär. 36 brasilianska storbolag har publicerat ett upprop där de bland annat skriver att presidenten inte förstår sin samtid. Bolagen har krav på sig från utländska kunder och ägare att vara miljövänliga, och det gäller hela kedjan. Då kan inte delar av pappers- eller köttproduktionen komma från skövlad regnskogsmark.

EU måste använda storbolagens rädsla för att utöva påtryckningar mot Bolsonaro. Eventuella konsumentbojkotter kommer inte att vara nog för att stoppa skövlingen av Amazonas. Här krävs det hot om att lämna, det från Brasiliens sida efterlängtade, avtalet om tullsänkningar för export till EU.

Många EU-länders parlament, däribland Österrike och Nederländerna, röstade nej till att EU ska skriva under handelsavtalet med hänvisning till bristande krav på att Brasilien ska skydda regnskogen. Sverige menar att påtryckningar istället görs bäst när avtalet väl är påskrivet. Nu måste hela EU ställa sig bakom ett gemensamt krav på att Brasilien ska upphöra med skogsskövlingen eller bryta frihandelsavtalet. Sverige bör leda ett sådant krav.

Klimatet är en global angelägenhet, vilket också gör Amazonas till det. Vi har ingen tid att förlora, men däremot en oersättlig regnskog.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar