Hög tid att utnyttja det optimala läget som Rådhuset har


Sedan 2012 har jag propagerat för att turistbyrån och ett digitalt Gävle-museum ska inrymmas i Rådhuset. Kontakterna med kommunalt ansvariga har varit många.  Min förra insändare innehöll frågor, som på känt manér, inte har besvarats.

Länsmuseet ser mycket positivt på att lyfta fram lokalhistorien. Länsmuseichefen har tidigare tipsat om att möjligheter finns att söka medel för ett lokalmuseiprojekt. En fråga blir om Länsmuseet – och kommunen – kan acceptera en placering av museet i Rådhuset.

Enligt kommunalråd finns inte Rådhusfrågan på dagordningen under innevarande mandatperiod. Man anför att Rådhuset används som evakueringslokal. Enligt Gavlefastigheter är det möjligt att frilägga Rådhusets bottenplan för annan verksamhet. Gävles marknadsföring  och turistsatsning får stå tillbaka.

Att möjligheten att få fram pengar utanför kommunal budget tycks inte locka. Vill kommunen satsa kulturellt?

En häpnadsväckande passivitet att inte på åtta år ha fattat beslut och givit turistbyrån en värdig placering.

Rådhuset är värt, att i byggnaden få inrymma en kulturell verksamhet och att det optimala läget i stadskärnan utnyttjas.

Gävle borde göra allt för att öka attraktionskraften. En turistbyrå i Rådhuset borde vara en enkel sak att få till och ett digitalt lokalhistoriskt museum skulle kunna skapas, med den lokala kompetens som finns på Länsmuseet och  i kommunen.

Vill Gävle Kommun det?

I bästa fall kan denna insändare komma att besvaras.

Lars Bohlund, med kännedom om Gävle sedan 40-taletarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar