Äldreboenden i Sandviken och Gävle använde otillåtna skyddsvisir – kan få betala 100 000 kronor i vite


Äldreboendena det rör sig om är Vinddraget vårdboende i Gävle, och Lillviksgården i Storvik.

Båda äldreboendena ska ha använt sig av skyddsvisir som inte var CE-märkta, det vill säga att de inte var godkända som skyddsutrustning inom EU. Visiren var tillverkade av ett kinesiskt företag.

Användningen av de otillåtna visiren upptäcktes under två inspektioner i juni. Visiren användes av personalen i nära kontakt med brukare. I anslutning till det beslutade Arbetsmiljöverket att införa ett förbud mot visiren.

Nu hotas Sandvikens kommun och Förenade Care AB av vite. Ifall visiren fortsätter användas efter det att förbudet trädde i kraft kan de behöva betala 100 000 kronor för varje enskilt tillfälle som visiren används. Ifall förbudet inte följs har också skyddsombud möjlighet att avbryta arbetet på de två boendena.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar