“En skymf mot avlidna och anhöriga”


Pappan avled i december i fjol. Begravningen ägde rum i början av januari i Torsåkers kyrka. Där på kyrkogården lades pappan till sista vilan på den plats där hans hustru begravdes för nästan 30 år sedan.

Gravstenen lyftes bort så att också pappans namn kunde graveras på stenen. Så gjordes redan i januari. Sedan fördes stenen tillbaka till kyrkogården och ställdes nära vaktmästeriet i väntan på att åter placeras på gravplatsen.

Nu har det gått mer än sju månader och fortfarande står gravstenen vid vaktmästeriet.

– En stor skandal. Jag har jobbat över tio år i kyrkan och har aldrig varit med om något liknande, säger Sven-Erik Andersson, tidigare svärson till den avlidne, och berättar att normalt så återförs gravstenar inom en vecka till gravplatsen.

Gunbritt Eriksson är upprörd över att de fått vänta så länge.

– Det här är fruktansvärt illa skött. Vi hoppas snart få hit stenen så vi kan göra det fint på mammas och pappas gravplats.

Gravstenar står på ett fundament som ligger i jorden. När nya namn ska graveras så lyfts bara stenen bort och placeras sedan åter på fundamentet när jobbet är gjort. Gravstenen återförs med andra ord till redan packad och stabil jord.

I vanliga fall grävs bara området framför gravstenen upp för nya gravar. Men i det här fallet grävdes jorden upp också under och bakom gravstenen.

Enligt Eva Lena Kempe, kyrkoherde i Torsåkers församling, var anledningen att det i jorden framför stenen var ovanligt trångt.

Både gravstenen och fundamentet plockades då bort för att kunna gräva graven.

– Nu väntar vaktmästaren med att sätta tillbaka gravstenen tills marken har stabiliserat sig. I höst när marken satt sig ordentligt kommer gravstenen att återföras, säger Eva Lena Kempe.

Hon berättar att gravstenar riskerar att vicka och eventuellt falla omkull om de placeras i marken innan jorden hunnit sätta sig ordentligt.

– De anhöriga får då bekosta arbetet med att få stenen på plats igen.

Gunbritt Erikssons make är kunnig i grävarbeten, inklusive grävningar på kyrkogårdar. I 40 år har han utbildat folk i grävtekniker.

Enligt honom kan man använda maskiner, vibratorer, för att få jorden att lägga sig snabbare.

– Vibratorerna gör jorden stenhård.

På förslaget om att använda vibratorer svarar kyrkoherden Eva Lena Kempe:

– Det går inte att använda en vibrator på gravar eftersom man riskerar att knäcka locket på kistan, vilket är oetiskt och oacceptabeltarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar