Den nynazistiska propagandan har blivit “normal”


När en svensk politiker säger att vi måste minska flyktingvågens tryck på landets axlar, betyder det verkligen att de behöriga myndigheterna förhindrar inresa av asylsökande till Sverige.

Det vill säga att göra det mer komplicerat och svårt för människor som utsätts för etnisk och religiös förföljelse att få tillgång till skydd eller fri lejd, och det är vad politiker menar idag.

Det är mycket olyckligt att det finns en bred överenskommelse mellan de svenska parterna om att de förföljda inte kommer att få plats här.

Detta var tidigare en del av den nynazistiska propagandan och den blev “normal” idag!

En kurdarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar