“Det känns som att jag förlorat ett år av mitt liv”


Det var i april 2019 som Martin tog kontakt med sin rehabiliteringskoordinator och läkare om att få komma tillbaka till arbetslivet igen efter ett års sjukskrivning.

Båda tyckte att det lät som en bra idé och de bad Försäkringskassan dra igång ett ärende för att starta en så kallad arbetsinriktad rehabilitering. Men där tog det stopp.

– Ingenting hände. Jag hörde av mig flera gånger till Försäkringskassan för att skynda på processen men utan resultat, säger Martin.

Den försenade handläggningen ledde till att Martin hamnade i en depression och blev inlagd på sjukhus, vilket fick läkare på sjukhuset att reagera.

– Jag mådde så dåligt att jag blev inlagd i början på januari i år. Där fick läkare höra om mitt ärende vilket ledde till att de hjälpte mig att skynda på processen hos Försäkringskassan.

Det känns som att jag förlorat ett år av mitt liv

I april 2020 fick han en ny handläggare och några veckor senare kunde arbetsträningen börja. Han känner sig lättad över att äntligen vara igång, men samtidigt frustrerad över att det har behövt gå så lång tid.

– Det känns som att jag har förlorat ett år av mitt liv på att vänta, där jag istället för att komma tillbaka ut på arbetsmarknaden gick ner i en djup depression som orsakade både mig och min familj lidande och sorg.

Enligt Carolin Jarlehag, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, brukar en handläggning likt Martins inte kräva allt för lång tid.

– I normalfallet ska det inte behöva gå allt för lång tid från det att ett behov av arbetslivsinriktad rehabilitering konstaterats till start av den. Sen kan det alltid uppstå olika saker längs vägen som förlänger processen, men 1-2 månader, längre än så ska det inte behöva ta.

Martin begärde skadestånd för den långsamma handläggningen, men nekades ersättning av Justitiekanslern, JK, då det inte finns någon föreskriven tidsfrist när ärenden för arbetsinriktad rehabilitering ska vara gjorda. I beslutet mot Martins skadeståndsanspråk riktar dock JK kritik mot Försäkringskassans hantering av ärendet:

“Det är självklart oacceptabelt att ett ärende om arbetslivsinriktad rehabilitering blir liggande flera månader utan att någon aktiv åtgärd vidtas. Ärenden om arbetslivsinriktad rehabilitering är ofta av stor vikt för den enskilde”.

Hur kändes det att din ansökan om skadestånd nekades?

– Jag är inte ute efter några pengar, jag är ute efter en förändring. Om jag har råkat ut för det här så borde det finnas fler som också gjort det. Om fler anmäler Försäkringskassan så kanske vi kan få en förändring i form av en tidsbegränsad handledning, säger Martin.

Fotnot: Martin heter egentligen någonting annat.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar