Det handlar inte om att spara på demensvården – vi vill erbjuda jämlik omsorg


Svar till “Spar in på rätt saker”: Varför sparar man på de allra svagaste?

Precis som ni säger så befinner vi oss i ett tufft ekonomiskt läge. Vi behöver hela tiden jobba med kostnaderna och hitta sätt att effektivisera vår verksamhet.

Den demografiska utvecklingen i kommunen innebär en ökning i antalet personer som drabbas av demenssjukdom. För att vi ska kunna möta de ökande behoven måste vi se till att fler medarbetare får kompetens inom det området. Demenshemtjänsten består av medarbetare med en ovärderlig kompetens som vi ser att fler kan dra nytta av.

Tidigare har demenshemtjänsten verkat över hela kommunen och utfört insatser för ett urval av brukare med demenssjukdom. Genom att göra den här omställningen, där demenshemtjänsten blir en del av övriga hemtjänstgrupper, gör vi arbetet mer effektivt genom att brukaren får hjälp av omsorgspersonal som jobbar inom det geografiska område där brukaren bor. Vi tillgängliggör även kompetensen för alla brukare med demenssjukdom genom att bygga på kunskaperna hos övrig omvårdnadspersonal. Det handlar alltså inte om att spara in på demensvården, utan att ställa om för att erbjuda en mer jämlik omsorg och för att möta behoven på ett effektivare sätt.

Beslutet att investera i ett nytt vård- och omsorgsboende på Tallmon ligger några år tillbaka i tiden och fattades utifrån de underlag som fanns tillgängligt då. Vi befann oss i ett skede där kommunens två vård- och omsorgsboenden var gamla och slitna, och där behovet att ett nytt boende var stort. När kommunfullmäktige beslutade om att investera i det nya boendet var det en medveten satsning på kommunens medborgare. Inte minst på demenssjuka, då de hästskoformade byggnadernas runda former är särskilt anpassade för att skapa lugna och trygga miljöer för personer med demenssjukdom.

Det stämmer att vi har behövt ta in konsulter för att täcka upp för vakanta tjänster. Det har i vissa fall berott på att vi har haft svårt att rekrytera nya enhetschefer. Inför den här sommaren uppstod en vakans bland enhetscheferna inom hemtjänsten. Där såg vi behov av att ta in en konsult fram till dess att den nya enhetschefen tillträder i början på hösten. Detta för att ni medarbetare ska ha någon att vända er till, och som kan stötta er om ni behöver det. Att stå utan enhetschef var inte ett alternativ, inte minst under rådande pandemi.

Vänliga hälsningar

Lena Isokivelä, förvaltningschef Omsorg, Älvkarleby kommunarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar