Coronaviruset kan ha muterat – så riggar regionen för hösten: “Det är min spekulation”


På måndagen införde Region Gävleborg ett nytt statistikrapporteringssystem och enligt smittskyddsläkare Lars Wesslén innebär det en viss eftersläpning. Han tror därför att det ligger fler patienter med covid-19 än fyra på Gävle sjukhus och en på intensivvårdsavdelningen i Hudiksvall som hemsidan anger.

På måndagen låg ytterligare tolv patienter i Hudiksvall och fem i Bollnäs där det finns misstankar om att de smittats av coronaviruset. För Gävle hade Johan Kaarme ingen uppgift.

Att antalet som behöver intensivvård sjunkit så mycket ser Lars Wesslén tre tänkbara förklaringar till. Att kunskapen har ökat och lett till bättre behandling, en minskad mottaglighet då fler varit sjuka och att viruset förändrats och blivit “mildare”.

– Det är min spekulation, säger han om att viruset kan ha förändrats.

Fortsätter trenden med färre covidpatienter kan personal gå tillbaka till sina ordinarie arbetsplatser redan i sommar eller få ut ledighet. De som arbetar med covid-19-vård har bara fått tre veckors semester i sommar.

I slutet av augusti går covid-19-vården ner till den nivå som man tror behövs under hösten, med möjlighet att skala upp eller ner. I Gävle kommer då att finnas 20 vårdplatser och i Hudiksvall åtta, med möjlighet till båda vanlig vård och den högre vårdnivån intermediär vård. Gävle kommer att ha sex iva-platser för covid-patienter och Hudiksvall tre. I våras var man redo att ta emot en bit över hundra patienter på vårdavdelning och knappt 40 på iva på de tre sjukhusen.

I Bollnäs finns i höst beredskap för att ta emot covidpatienter tillfälligt och i Sandviken finns sex rehabplatser. I första hand är det personal från iva och infektion som ska jobba inom covidvården, i andra hand ska de rekrytera och i tredje hand hyra in personal. Räcker inte det kommer övriga verksamheter inom sjukvården att behöva hjälpa till, som skett under vår och sommar säger Johan Kaarme.

Från onsdag räknar Lars Wesslén med att alla som läggs in ska testas, något Region Gävleborg presenterade i förra veckan för att få bukt med risken att smittas inom vård och omsorg. De har de senaste dagarna rapporterat in flera händelser till Arbetsmiljöverket där personal riskerat att smittas av patienter utan symtom.

Medarbetare har visat sig vara positiva vid de provtagningar som genomförts vid konstaterad smitta, men de har inte resurser att testa alla inom vården utöver det säger Johan Kaarme.

Personal testas i samband med smittspårning. P4 Gävleborg var först med att rapportera om en arbetsplats där det hänt, kardiologen, hjärtsjukvården, på Gävle sjukhus. Av de runt 80 medarbetarna har nu runt 13 visat sig vara sjuka utan symtom.

– Det är ett tecken på att vi har lyckats i vårt arbete, säger Johan Kaarme om att de upptäckts.

Han känner inte till att någon patient på kardiologen påverkats av personalens sjukdom.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar