Är Ivo ännu en myndighet utan muskler?


Vi har anmält detta till Ivo, läser man ofta. Men vad händer sedan? Nu är Ivo i högsta grad inblandad i skandalen inom äldrevården, men vad händer sedan? Är det någon som överhuvudtaget får en reprimand eller ett straff av något slag från Ivo?

I samband med pågående coronapandemi har det visat sig att många läkare inom äldrevården på vissa boenden hoppat över ett steg och gått direkt på ”vård i livets slutskede”, i stället för att skicka de gamla och sjuka till sjukhus för att få en sista chans. När det uppdagades förstår man hur läkarna har tänkt. Personnumret avgjorde.

Många liv hade kunnat räddats om läkarna varit mer ”ödmjuka”, nu blev det vållande till annans död om man drar det till sin spets.

Är Ivo ytterligare en statlig myndighet i mängden utan muskler? Vi får se hur Ivo behandlar detta? Troligtvis bara ett slätstruket påtalande, sedan är saken ur världen.

Anhörigarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar